Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Third slide

Jazykové kurzy s rodilými mluvčími


V týdnu od 20.5. do 23.5.2024, kdy studentky a studenti oktáv skládali ústní maturitní zkoušky, byl pro naše septimány zorganizován již tradiční jazykový kurz s rodilými mluvčími. Studenti, kteří si vybrali anglický jazyk, byli rozděleni do čtyř skupin, v nichž byli vyučováni čtyřmi zahraničními lektorkami žijícími a vyučujícími v Brně. Dvě z lektorek pocházely z Velké Británie, jedna z Austrálie a jedna lektorka byla původem z Turecka. Rovněž v německém a francouzském jazyce byli studenti vyučování rodilými mluvčími – v němčině na půdě školy, ve francouzštině hodiny probíhaly v brněnské pobočce Alliance Francaise. Dle ohlasu našich septimánů byl kurz velmi vydařený, lektoři byli milí a přátelští, studenti byli s výukou spokojeni a tuto zajímavou zkušenost hodnotili velmi kladně.

Číst dál

Pozvánka na Zahradní slavnost a setkání absolventů


Milí studenti, milí absolventi,

srdečně Vás zveme na tradiční Zahradní slavnost v netradičním stylu. Uplynulo 30 let od vzniku gymnázia a při této přiležitosti jsme se rozhodli uspořádat neformální setkání absolventů uplynulých 30 let. Budete mít možnost setkat se se svými spolužáky a učiteli, zavzpomínat, prohlédnout si budovu školy (co se změnilo a co naopak ne). Tradičně bude zajištěno občerstvení a nápoje - letos pod taktovkou studentů sext.

Zahradní slavnost proběhne 20. června 2024 od 16.00 hod do 22.00 hod v areálu školní zahrady.

Těšíme se na setkání s Vámi.

studenti a učitelský sbor gymnáziaChtěli bychom Vás zároveň požádat, zda byste nenašli třídní fotografii z posledního ročníku studia a zapůjčili ji nám k naskenování. Rádi bychom vytvořili galerii absolventů, ne všechny fotky z historie však školy byly dohledány. Děkujeme za případnou pomoc.

Číst dál

Vodácké putování septim


V prvním červnovém týdnu absolvovali studenti septim vodácké putování po Oravě, Dunajci a Váhu. I když počasí bylo poněkud rozverné, podařilo se nám naplnit plán a zažít řeky jak na Slovensku, tak v Polsku. Cesta byla okořeněna i probíhající kampaní před volbami do Evropského parlamentu. Vedle vodáckých aktivit (včetně splutí závodního kanálu na Dunajci) jsme se věnovali i jiným aktivitám, zájemci navštívili klášter Červený Kláštor, odvážlivci vystoupali na vrchol Tri koruny, poznali jsme taje slovenské i p

Číst dál

Návštěva brněnské synagogy


V úterý 11. VI. 2024 navštívili srtudenti septimánského společenskovědního semináře brněnskou synagogu na Skořepce. Ve funkcionalistické stavbě jsme se dozvěděli mnoho informací o historii i současnosti židovské komunity v Brně a také jsme byli seznámeni s některými praktikami judaismu.J. Vojta

Číst dál

Ekonomická olympiáda 2024


V pátek 7. VI. 2024 se v budově České národní banky konalo celostátní kolo ekonomické olympiády. Naši školu zde zastupoval Tobiáš Prágr (SPT B; na finále se dobrodružně přemísťoval přímo z vodáckého kursu z polského Krościenko nad Dunajcem), který se umístil v těžké konkurenci na 27. místě (ze studentů Jihomoravského kraje byl třetí). Našemu representantovi děkujeme za vzornou representaci školy!

Číst dál

Studenti z univerzity Wageningen na naší škole - Nadace Partnerství


Ve středu 12.6.2024 k nám na školu zavítalo 9 studentů magisterského studia ve Wageningenu v NL, aby se studenty sexty B v angličtině prodiskutovali současná témata environmentu a ekologie a zeptali se jich na jejich názory a nápady. Ty budou brány v potaz při návrhu a realizaci nové otevřené zahrady pod Špilberkem na ulici Údolní. Povídání a skupinková diskuze nad různými obrázky byly velmi obohacující a studenti si opět rozšířili obzory i v tomto tématu životního prostředí. Děkujeme všem studentům za přispění k dobré věci.
Mgr. J. Vraštilová

Číst dál
Third slide
Third slide

Poznávací zájezd na sever Anglie se sextami


V termínu od 2.6. do 8.6. se studenti sext zúčastnili poznávacího zájezdu na sever Anglie. Na cestě tam jsme se stavili v Amsterodamu, prošli si střed města a odpočali si projížďkou po amsterdamským kanálech. Následně jsme vypluli trajektem až do Newcastelu a zamířili do Yorku, kde studenti bydleli v rodinách. Mezi navštívená místa pařily kromě Yorku také Hadrianův val – Corbridge Town, Gretna Green, Scarborough, Whitby opatství, Castle Howard a v neposlední řadě také Durham cathedral. Měli jsme to štěstí a mohli jsme se zúčastnit mše k 80. výročí D-day za účasti zástupců královské rodiny. Navštívená místa se studentům líbila a opět si mohli pocvičit angličtinu "naživo".
Mgr. J. Vraštilová

Číst dál

Studentská výměna s Francouzi


V pondělí 8. dubna jsme v Řečkovicích s velkým očekáváním přivítali 17 žáků a jejich učitele Patricii a Benjemina z francouzské školy Collège Les Buclos situované nedaleko Grenoblu. Čeští studenti si pro své francouzské přátele připravili informativně nabité a vtipné prezentace, kterými dokázali, že Brno má opravdu co nabídnout. V dalších dnech jsme se pak vydali společně po stopách historických událostí na Špilberk, do Kostnice u sv. Jakuba či do Slavkova u Brna a na Mohylu míru. V centru Brna se také Francouzi mohli díky šifrovací hře připravené našimi studenty dozvědět více o místních pověstech. Počasí nám na počátku těchto jarních dnů velice přálo, což nám umožnilo prožít společně nezapomenutelný týden. Velký dík také patří všem hostitelským rodinám, které pro francouzské korespondenty vše perfektně připravily.
Od 11.‒18. května jsme pak my měli naopak možnost zavítat do překrásného podhůří francouzských Alp, do obce Meylan v regionu Rhône-Alpes. Cestu jsme absolvovali společně s 22 studenty francouzštiny z kvart a kvint. Ocenili jsme, že si pro nás hned na úvod Francouzi připravili společný piknik, kde jsme se mohli se všemi znovu přivítat. V příjemné atmosféře se také odehrávaly naše společné hodiny latiny, biologie, výtvarné výchovy či tělocviku. Zpestřením našeho pobytu ve škole pak byl jistě společný projekt v hodině výtvarné výchovy na téma „Amitié – Přátelství“, který jsme si velice užili. Město Grenoble nás zaujalo krásným historickým centrem, velkolepými výhledy z pevnosti Bastille až na Mont Blanc a pohnutou historií spojenou s francouzským odbojem v tamních horách během 2. světové války. Tato studentská výměna byla pro studenty na začátku velkou výzvou, na jejímž konci odjížděli obohaceni o nové zkušenosti a zážitky.
Text: Mgr. Petra Mundlová
Foto: Patricia Chavanne

Číst dál
Third slide

Pozvánka na třídní schůzky prim ve školním roce 2024/2025


Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky před nástupem Vašich dětí na naše gymnázium. Třídní schůzky proběhnou v budoucích kmenových třídách 20. června 2024 od 16.00 hod. Jmenné seznamy tříd a umístění tříd naleznete na nástěnce ve vestibulu školy. Mezi 15.00 a 18.00 hod můžete navštívit kancelář vedoucí školní jídelny a přihlásit dítě ke školnímu stravování.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
vedení gymnázia

Číst dál

Celostátní finále soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku


Soutěž se konala 5. června ve VIDA! science centru v Brně. Náš osvědčený tým 2x+y ve složení Julie Skoupá, Běta Kubátová a Petr Matějka postoupil z druhého místa do celostátního finále a o jeden bod jim "uteklo" první místo. Gratulujeme!
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Číst dál
Third slide

Úspěchy studentů ve fyzikálních soutěžích


Naši studenti letos opět dosáhli vynikajících výsledků ve fyzikálních soutěžích:

Fyzikální olympiáda
Kategorie A:
Tomáš Chlup (oktáva A) - 2. místo v kraji a 22. místo v celostátním kole.
Kategorie C krajské kolo:
Filip Harman (sexta A) - 2. místo, Jiří Račanský (sexta B) - 3. místo, Tomáš Kučera (sexta A) - 6. místo, Šimon Kratochvíl (sexta A) - 8. místo, Dominik Dubčák (sexta B) - 13. místo.
Kategorie D krajské kolo:
Vít Obdržálek (kvinta A) - 1. místo, Martin Bulička (kvinta A) - 6. místo, Adam Vala (kvinta B) - 7. místo, Jan Anthony Little (kvinta A) - 9. místo, Petr Adámek (kvinta A) - 16. místo.
Kategorie E krajské kolo:
Tobiáš Chocholatý (kvarta A) - 1. místo, Antonín Horák (kvarta B) - 2. místo, Vilém Doušek (kvarta B) - 5. místo.
Kategorie F okresní kolo:
Jan Horský (tercie B) - 1. místo, Julie Skoupá (tercie A) - 2. místo, Petr Matějka (tercie A) - 3. místo, Běta Kubátová (tercie A) - 4. místo, Kateřina Nespěšná (tercie A) - 5. místo.
Kategorie G okresní kolo:
Jan Meixner (sekunda A) - 4. místo, Kryštof Kaluža (sekunda A) - 5. místo.

Astronomická olympiáda
Kategorie EF: Kateřina Nespěšná (tercie A) - 4. místo kraj a 22. místo celostátní kolo.

Číst dál

Radio Free Europe/Radio Liberty


S vítězstvím v loňském ročníku soutěže o Nejinspirativnější středoškolský časopis se pojila velmi zajímavá výhra - návštěva pražské centrály Rádia Svobodná Evropa. Takovou příležitost si redakce Gilotiny nemohla nechat ujít, a tak ve čtvrtek 30. května deset redaktorů vyrazilo do Prahy. V 11 hodin už všichni procházeli bezpečnostní kontrolou před vstupem do budovy, která se nachází na Vinohradské třídě. I když v názvu je stále slovo rádio, rozhlasové vysílání dnes tvoří asi jen 5 % obsahu, který produkují. Zprávy zde vznikají ve 27 jazycích a vysílají se do 23 zemí světa. Rádio má přes 600 zaměstnanců a cca 1300 externích spolupracovníků. Mít možnost nahlédnout nejen do fungování takového množství redakcí, ale také do technického zázemí bylo pro všechny redaktory mimořádně zajímavé. A protože v blízkosti budovy Svobodné Evropy se nachází i hroby Václava Havla a Franze Kafky, redaktoři zašli i tam.

Číst dál
Third slide

Redaktoři Gilotiny v Českém rozhlase Brno


Na poslední květnové úterý se někteří redaktoři Gilotiny těšili, protože v ten den se konala dlouho slibovaná exkurze do Českého rozhlasu Brno. Hned ve vestibulu budovy se redaktorů ujal velmi fundovaný průvodce pan Miloš Šenkýř, editor Českého rozhlasu Brno a také místopředseda Syndikátu novinářů ČR. Pan Šenkýř protáhl členy redakce celou budovou od střechy až po sklep, a to doslova. Exkurze začala na terase krásné funkcionalistické budovy s úchvatným výhledem na Brno a končila ve sklepě, kde býval bankovní trezor, protože budova byla původně postavena pro potřeby banky Union. Celá prohlídka se nesla tak trochu ve znamení oslav stého výročí brněnské redakce. Přípravy na oslavy právě finišují a vypuknou v měsíci září.

Číst dál

Organizace soutěže MaSo na naší škole


Letos jsme na našem gymnáziu poprvé pořádali matematickou a logickou soutěž MaSo. Ujali se toho studenti sexty A pod vedením paní profesorky Kateřiny Vondrové. Jednalo se o týmovou soutěž, kdy účastníci museli prokázat své logické myšlení a matematické dovednosti při řešení složitých úloh. Za správné řešení příkladů dostávali virtuální peníze, za které poté nakupovali vlaky, vozící cestující, a tím získávali body. Tým, kterému se za časový limit 90 minut povedlo získat nejvíce bodů, se stal vítězem.

Číst dál
Third slide
Third slide

Navštívili nás studenti ze Stuttgartu


Týden plný zajímavých akcí a zážitků si pro své partnery z německého Karls-Gymnasia připravili studenti sext zapojení do výměnného programu se Stuttgartem. V týdnu od 13. do 17. května jim hravou formou představili krásy Brna, společně se zapotili při lekci parkouru či podnikli výlet do Punkevních jeskyní. Na neoficiálním programu potom byla již tradiční Laser Game či show s hudbou skupiny Pink Floyd The Dark Side of the Moon na hvězdárně. Na Brno tak němečtí studenti určitě nezapomenou!

Číst dál

10. místo z 326 týmů z celé ČR v soutěži MaSo!


V úterý 14. 5. 2024 se uskutečnila matematická soutěž MaSo.
Tato soutěž se koná na několika místech po celé České republice a tento rok bylo jedním ze soutěžních míst i naše škola. Letošním tématem bylo stavění železnic a následné vylepšování.

Číst dál
Third slide