Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Third slide

Land art


Land art, druh výtvarného umění, ve kterém jde o záměrné zásahy do krajiny, třeba jen jednoduchou, zajímavou formou. Ukázku land artu v podobě barevných ledových objektů, jež byly v týdnu od 10. ledna umístěny na dvoře školy, připravila paní profesorka Havlíčková se studenty obou kvart.

Číst dál

Den otevřených dveří – video, prezentace


Vážení rodiče, milí žáci,
přikládáme odkaz na video a prezentaci pro Den otevřených dveří 12. 2. 2022.

Číst dál

Kritéria pro přijetí ke studiu od září 2022


Vážení rodiče, milí žáci,v přiloženém dokumentu najdete kritéria pro přijetí ke studiu. Nejdůležitější termíny jsou tyto:

Číst dál

Den otevřených dveří (2021/2022)


Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,
srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který proběhne 12. ledna 2022 od 16.00 do 18.30 hodin. Vzhledem k epidemiologické situaci musíme přistoupit k online formě.
Na těchto stránkách pro Vás bude připraveno:

Číst dál

Hovorové hodiny


Vážení rodiče,
zveme vás na hovorové hodiny, které se budou konat 5. ledna 2022 v době od 16.30 hod do 18.00 hod. Během hovorových hodin vám budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků v jednotlivých předmětech formou individuálních konzultací s vyučujícími. Opět vás prosíme, abyste během pobytu v budově školy používali ochranu nosu a úst. Děkujeme za pochopení.

Číst dál

Jak se dělá divadlo?


Nahlédnout do "útrob" divadla, navštívit sklad rekvizit, vyzkoušet si některý z divadelních kostýmů či práci osvětlovače, podstoupit hlasovou zkoušku s profesionálním hercem a poznat mnoho další věci, které tvoří divadlo, to všechno mohli studenti obou kvint, jež se zúčastnili 8. prosince workshopu v HaDivadle.

Číst dál
Third slide
Third slide

Bobřík informatiky


V listopadu proběhl Bobřík informatiky pro žáky nižšího gymnázia. Zájem byl velký a výsledky skvělé!
V kategorii Benjamin pro primy a sekundy hned 4 žáci získali maximální možný počet bodů. Jsou to tito:
Julie Skoupá
Zora Šafářová
Antonín Horák
Vilém Doušek
Stejný kousek se v kategorii Kadet podařil dvěma pánům z tercie:
Václav Černý a
Vít Obdržálek.
Upřímně jim gratulujeme a všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a přejeme, ať jim jejich nadšení vydrží. Jejich výsledky byly také výborné.

Číst dál

podzimní matematické soutěžení


Podzim a nastupující zima byl v matematice časem mnoha soutěží. Kvůli covidovým opatřením se většinou konaly ve zvláštním režimu, některé přešly online, některé změnily podobu. Studenti se však lehce přizpůsobili a moc nás těší, že zájem z jejich strany byl opravdu veliký. Máme radost z každého, který se zúčastnil a dělal něco navíc. Někteří si připsali i výrazný úspěch a těm upřímně gratulujeme. Byli to tito:

- - Kryštof Lidman (sek B) v krajském kole Logické olympiády

- - Jakub Večeřa, Vilém Doušek, Antonín Horák získali 1. místo ve své kategorii v MAtematické Soutěži MASO

- - Jiří Račanský, Daniel Řepka, Ondřej Kovář a Dominik Dubčák postoupili do superfinále BRněnské LOgické Hry BRLOH

Číst dál
Third slide
Third slide

Překladatelská soutěž pro studenty středních škol


V prvním listopadovém týdnu se studenti našeho gymnázia zúčastnili Překladatelské soutěže pro studenty SŠ, kterou každoročně organizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Soutěžilo se v překladu z anglického, německého a francouzského jazyka a zde jsou jména nejúspěšnějších řešitelů:
Kateřina Svobodová a Zuzana Hliněná (angličtina), Veronika Pivničková a Nicole Kristýna Bejcsyová (němčina), Adam Svadbík a Kamila Čanky (francouzština).
Vítězové postupují do fakultního kola, jež proběhne 4. ledna (angličtina) a 5. ledna (němčina, francouzština) nadcházejícího roku prostřednictvím platformy Moodle.
Blahopřejeme všem výše jmenovaným a držíme jim palce v dalším kole!

Číst dál

Prodej bulletinů s informacemi o přijímacím řízení


Vážení rodiče, milí uchazeči,
na vrátnici nebo v kanceláři školy si můžete zakoupit nový bulletin s informacemi o škole, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení i s ukázkami úloh profilové (školní) části přijímací zkoušky. Kancelář školy naleznete v prvním patře vpravo.

Číst dál

Návštěva soudní budovy


I v těchto dosti nejistých dnech podařilo se studentům semináře ze ZSV navštívit budovu Justičního areálu v Brně. Jako již tradičně jsme byli přijati soudkyněmi (a soudcem) civilního úseku Okresního soudu Brno-venkov, které nám nejprve představily práci soudce a následně pro nás sehrály simulované jednání civilního řízení. Pak jsme byli svědky reálného jednání trestního, které bylo ozvláštněno vzdáleným přístupem obžalovaného (z důvodů epidemických opatření není v současnosti možný převoz vězňů k soudu). Ne

Číst dál

Úspěch studentů OKT A v soutěži DigiEduHack


Ve dnech 9.-10. listopadu 2021 se konal (online) 2. ročník hackathonu DigiEduHack se zaměřením na využití chytrých telefonů ve vzdělávání. Soutěže se zúčastnilo 21 týmů z řad odborníků, učitelů a studentů. Tým studentů z Oktávy A ve složení Daniel Burkart, Jonáš Konečný, Tomáš Kroupa a Ondřej Sukač s mobilní aplikací "Comenio - Škola pod palcem" skončil na vynikajícím 4. místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Číst dál

Pozvánka na třídní schůzky


Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 24. listopadu 2021 v čase od 16.30 do 18.00 hod. Po skončení třídních schůzek proběhnou individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími. Od 16.00 hod proběhne schůzka třídních důvěrníků s panem ředitelem v učebně J3 (1. patro vlevo). Prosíme Vás, abyste po celou dobu pobytu ve škole používali ochranu dýchacích cest. Pokud se nebudete moci třídních schůzek zúčastnit (např. z důvodu karantény nebo izolace), budete o průběhu schůzek informováni třídními učiteli zasláním souhrnné zprávy v Edookitu.
Těšíme se na setkání s vámi.
vedení gymnázia

Číst dál

Vítězství v Českých hlavičkách


Fenomenálního úspěchu dosáhl v soutěži České hlavičky náš student Vojtěch Haluza (okt A), který zvítězil v kategorii Genus, ceně udělované za práce zabývající se prostředím kolem nás, především z oblasti chemie, biologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů zkoumajících živou i neživou přírodu.
Vojta zvítězil se svojí prací pod názvem „Komplexy SOSS váží struktury nukleových kyselin vznikající při opravě dvouvláknových zlomů DNA“. Zabýval se biochemickou charakterizací proteinového komplexu SOSS, který se podílí na opravě dvouvláknových zlomů DNA. Jeho přesná funkce a mechanismus, jakým je jeho role v místě dvouvláknového zlomů regulována, však dosud známy nejsou. Ve své práci Vojta zkoumal vazbu komplexu a jeho podjednotek na nukleové kyseliny a jednu z regulačních domén enzymu RNA polymerázy II. Jeho výsledky ukazují, že by se komplex mohl podílet na regulaci aktivity RNA polymerázy II v místě dvouvláknového zlomu. Nyní se podílí na přípravě vědecké publikace ve spolupráci s laboratoří paní profesorky Moniky Gullerové na Sir William Dunn School of Pathology na univerzitě v Oxfordu.
Tímto Vojtovým počinem se naše gymnázium vrátilo na stranu vítězů po třech letech. Vojtovi gratulujeme a také děkujeme.

Číst dál
Third slide
Third slide

Jack-o-lanterns


Těsně před podzimními prázdninami
jsme u příležitosti blížícího se svátku Halloween, který připadá na 31. října,
vytvářeli se studenty dýňové lucerny. Někteří studenti si tak mohli poprvé
vyzkoušet vydlabat svou dýni. Výsledky můžete vidět na fotografiích níže. Za
sebe mohu říci, že se všechny dýně velmi povedly! J


Původ tohoto svátku sahá až
k samotným Keltům, kteří věřili, že v tento den se prolínají světy
živých a mrtvých. K ochraně před zlými duchy si Keltové vyřezávali
„lucerny“ z tuřínů, do nichž vkládali svíčku. Když se v 19. století tento
svátek dostal do Ameriky, tuříny nahradily již zmíněné dýně. Lidé do nich
vyřezávají různé obličeje a obecně platí, že čím strašidelnější obličej, tím
spíše odežene zlé duchy.

Číst dál

Oktáva A v Praze


I přes stále trvající protiepidemická opatření vydala se oktáva A na literárně-historicko-společenskovědní exkursi do Prahy, našeho hlavního města. Cesta se konala těsně po letošních volbách do Poslanecké sněmovny, ve dnech 12. - 15. X. 2021. Jak se sluší na poslední společnou výpravu během studia na naší škole, navštívili jsme četné památky a lokality, které doplnily a ilustrovaly informace, které jsme nabyli během celého studia v mnohých předmětech, zejm. pak v dějepise, literatuře a občanské výchově. Shl

Číst dál