Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Matematika

Dotace

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Matematika5/25/24/14/14/14/13/14/1
Seminář z matematiky------23
Seminář z deskriptivní geometrie------23
Užitá matematika-------2

Vyučující

 • RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
 • Mgr. Marek Filouš 
 • Mgr. Zdeněk Polický, Ph.D.
 • RNDr. Iva Butorová
 • Mgr. Martina Šauerová
 • Mgr. Kateřina Sekaninová
 • Mgr. Lenka Sekaninová
 • Mgr. Eliška Olšáková
 • Mgr. Kateřina Vondrová
Popis předmětu

Matematika se na naší škole vyučuje jako

 • Povinný předmět v každém roce studia s výše uvedenou hodinovou dotací. V každém ročníku jsou jedna až dvě hodiny  věnovány cvičení z matematiky, třída je rozdělena na dvě skupiny.
 • Volitelný předmět v septimě (2 hodiny týdně) a oktávě (3 hodiny týdně)
 • Navazujícím předmětem je seminář z deskriptivní geometrie v septimě (2 hodiny týdně) a oktávě (3 hodiny týdně)
 • Volitelný předmět v oktávě (2 hodiny týdně)

Hlavní náplň učiva v jednotlivých ročnících

Náplň pokrývá celou středoškolskou matematiku podle RVP. Konkrétní rozčlenění do ročníků je uvedeno ve Školním vzdělávacím programu.


Seminář z matematiky

Seminář je samozřejmě určen pro všechny ty studenty, kteří mají matematiku rádi. Dále je doporučen všem studentům, kteří předpokládají, že budou z matematiky maturovat, dále pro ty, kteří předpokládají, že se budou hlásit na vysokou školu, na které je matematika předmětem přijímacích zkoušek a konečně všem studentům, kteří předpokládají, že se budou hlásit na vysokou školu technického či ekonomického zaměření (tj. na kterých je matematika jedním z hlavních předmětů v prvních semestrech vysokoškolského studia).

Vztah k maturitě

Absolvování předmětu Seminář z matematiky je nutnou podmínkou pro skládání maturitní zkoušky z matematiky.

Náplň předmětu

Po obsahové stránce má Seminář z matematiky následující hlavní cíle. V prvé řadě si klade za cíl důkladně probrat téma "Diferenciální a integrální počet", které není náplní "normálních" hodin matematiky, ale je součástí maturitní zkoušky. Dalším úkolem semináře je  zopakovat vybrané partie středoškolského učiva matematiky a tyto pak rozšířit (o následující kapitoly: komplexní čísla, analytická geometrie v prostoru, učivo o výrocích,  matice a rovnice vyšších řádů). Nakonec má seminář za úkol systematicky zopakovat celou středoškolskou látku tak, aby absolvent byl připraven na složení maturitní zkoušky z matematiky.

Obsah semináře
 • Komplexní čísla
 • Matice a rovnice vyšších řádů
 • Rozšíření výrokové logiky - mat. důkazy
 • Vektorová algebra v prostoru
 • Analytická geometrie v prostoru
 • Diferenciální počet
 • Integrální počet
 • Systematizace středoškolského učiva matematiky

Užitá matematika

Obsah učiva
 • Teorie čísel
 • Teorie množin, výroková logika
 • Analytické a kritické myšlení
 • Prostorová představivost
 • Numerické myšlení
 • Úsudky
 • Verbální myšlení
 • Testy TSP, OSP, SCIO