Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Výtvarná výchova
Dotace
RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Výtvarná výchova211122--
Vyučující
  • Mgr. Gabriela Havlíčková
  • Mgr. Vlasta Krejčířová
Popis předmětu

Výtvarná výchova se učí na našem gymnáziu zavedeným a tradičním způsobem. V prvním ročníku vyššího gymnázia si studenti vyberou mezi estetikou výchovou výtvarnou a hudební výchovou ten obor, který je jim bližší a ve kterém se hodlají další dva roky vzdělávat. Vážnější zájemci o výtvarný směr pak mohou během septimy a oktávy pokračovat ve dvouletém nepovinném semináři, který je možné zakončit maturitní zkouškou. Studenti výtvarného oboru se spoluúčastní různých větších výtvarných akcí během celého školního roku.

Prosinec je pro studenty výtvarné výchovy naplněn řadou vánočních akcí, především celoškolní vánoční výstavy – vždy s určitým tematickým zaměřením.

Od února se řada studentů účastní také přehlídek SOČ se svými velmi úspěšnými pracemi z oblasti architektury, designu, teorie kultury a dalších uměleckých oborů.

Jaro, co se výtvarných aktivit týká, probíhá již ve znamení příprav majálesu. Výroba kolektivních masek pro každou z tříd je náročná a vyžaduje mnoho času. Avšak konečný výsledek bývá velice zdařilý. O tom svědčí i to, že naše majálesové přehlídky se staly v Řečkovicích vítanou jarní tradicí.


Na závěr školního roku připravujeme maturitní místnosti, ve kterých jsou nainstalovány  vybrané a adjustované maturitní práce z estetické výchovy – výtvarné. Maturitní práce tak dotvářejí příjemné prostředí pro maturanty i pro zkoušející. Zajímavá studentská díla se pak stávají trvalou součástí výzdoby interiéru školy.

V tomto období vyjíždí naši studenti na projektové vyučování. Projekty jsou zaměřeny na  kulturu a umění daného regionu, včetně památek zapsaných na seznamu UNESCO. 

V posledním školním týdnu probíhá v areálu školy zahradní slavnost, kde studenti také vystavují své výtvarné práce.

Během celého roku se účastníme různých výtvarných soutěží, po celý školní rok zdobí prostory školy řada výtvarných prací našich studentů, které tak  dotváří příjemné prostředí chodeb i tříd.