Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Základy společenských věd

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Občanská výchova1111----
Základy společenských věd----1222
Seminář ze ZSV------23
Seminář z ekonomie------23Vyučující

 • Mgr. Jana Morávková (ve školním roce 2023/2024 prima-kvinta)
 • Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (ve školním roce 2023/2024 kvinta-oktáva)

Popis předmětu

ZSV se vyučuje ve všech ročnících gymnázia, na nižším stupni jako občanská výchova (OBV), na vyšším jako základy společenských věd (ZSV).
Na nižším stupni (PRI - KVA) je hodinová dotace 1 hodina týdně, na vyšším stupni v kvintách 1 hodina, v sextách, septimách a oktávách pak 2 hodiny týdně.
Pro studenty septim a oktáv je v rámci povinně volitelných předmětů, resp. nepovinných předmětů, nabízen seminář ze ZSV jako doplňující a rozšiřující předmět. Hodinová dotace je v septimě 2 hodiny, v oktávě pak 3 hodiny. Bližší informace jsou k dispozici níže na této stránce.
S předmětem OBV/ZSV také úzce souvisí volitelný seminář z ekonomie, který je nabízen ve dvouleté (septima - oktáva, 2/3) podobě.
OBV je vyučována podle ŠVP pro nižší stupeň, ZSV podle ŠVP pro vyšší stupeň.

Obsah výuky - nižší stupeň
 • Naše škola, naše obec
 • Náš region, naše vlast
 • Život ve společnosti
 • Kulturní dědictví
 • Majetek a hospodářství
 • Planetární problémy
 • Životní styl a zdraví
 • Mravnost a morálka
 • Lidská práva
 • Období dospívání
 • Citový život člověka
 • Život v rodině
 • Člověk jako občan
 • Právní základy státu
 • Národní hospodářství
 • Nadnárodní společenství

Obsah výuky - vyšší stupeň

 • Základy práva (kvinta)
 • Základy psychologie (sexta)
 • Základy ekonomie (sexta/septima)
 • Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace - EU, NATO, OSN, UNESCO (septima)
 • Politologie (septima/oktáva)
 • Základy sociologie (oktáva)
 • Základy filosofie a etiky (oktáva)
V rámci předmětu se zapojujeme do předmětových soutěží a projektů:
 • Soutěž finanční gramotnosti
 • Ekonomická olympiáda
 • EuropaSecura
 • Rozhoduj o Evropě
 • Pražský studentský summit
Učebnice pro nižší stupeň
 • Horská, V. et al.: Občanská výchova I.; Fortuna Praha 2004 (prima - sekunda)
 • Horská, V. et al.: Občanská výchova II.; Fortuna Praha 2005 (tercie - kvarta)

Doporučené učebnice (vyšší stupeň)
Krausová, M. et al.: Odmaturuj ze ZSV; Didaktis Brno 2003

Kvinta
 • Ryska, R.: Právo pro střední školy; Fortuna Praha 1994, 2004 (10 ks v žákovské knihovně)
 • Novák, L.: Základy psychologie; SaM Praha 1993
 • Nakonečný, M.: Základy psychologie; Academia Praha 1998, 2004
 • Helus, Z.: Psychologie; Fortuna Praha 1995, 1997, 2003 (1 ks v žákovské knihovně)
 • Čáp, J. et al.: Psychologie (Obecná psychologie pro střední pedagogické školy); HaH Praha 2002
 • Gillernová, I. et Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 1995, 1997, 2001, 2003 (3 ks v žákovské knihovně)
Sexta
 • Gillernová, I. et Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 1995, 1997, 2001, 2003
 • Urbánek, E. et Buriánek, J.: Základy sociologie; SaM Praha 1990
 • Buriánek, J.: Sociologie pro střední školy a vyšší odborné školy; Fortuna Praha 1996, 2001
 • Petrusek, M. et al.: Sociologie; SPN Praha 1992
 • Steinmetzová, D. et al.: Jsme v EU, buďme v obraze; VŠE Praha 2006 (žáci dostanou zapůjčenu ve škole)
 • Steinmetzová, D. et al.: Jsme v EU, buďme v obraze 2; VŠE Praha 2008 (žáci dostanou zapůjčenu ve škole)
 • Fontaine, P.: Evropa ve 12 lekcích; Evropská společenství 2007 (20 ks v kabinetu 301)
Septima
 • Eichler, B. et al.: Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 2003 (3 ks v žákovské knihovně)
 • Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky; Libri Praha 1996
 • Kadeřábková, B.: Základy ekonomie; SaM Praha 1994
 • Sojka, M.: Základy ekonomie; Vyšehrad Praha 1994
 • Sojka, M. et Pudlák, J.: Ekonomie pro střední školy; Fortuna Praha 2003 (10 ks v žákovské knihovně)
Oktáva
 • Adamová, L. et al.: Základy filosofie a etiky (Základy společenských věd pro střední školy); Fortuna Praha 1995 (3 ks v žákovské knihovně)
 • Měšťánek, T.: Filozofie pro střední školy; Trizonia Praha 1996
 • Störig, H.J.: Malé dějiny filosofie; Zvon Praha 1991
 • Keller, J. et Novotný, P.: Úvod do filozofie, sociologie a psychologie; Dialog Liberec 2008


V rámci výuky Ochrany člověka za mimořádných situací je předmět OBV/ZSV pověřen tématem Integrovaného záchranného systému ČR. Hlavními body jsou organisace v rámci IZS, telefonát na tísňovou linku (telefonní čísla, jak telefonovat, co říci), varovné signály, evakuace obyvatelstva (evakuační zavazadlo).

Informace o těchto tématech je možné získat na stránkách Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČRJihomoravského kraje, resp. Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Na stránkách GŘ HZS ČR je také ke stažení příručka Pro případ ohrožení. Presentace k tématu pro vyšší stupeň - CO.
Tísňové linky na webu HZS.

Můžete zkusit i chytré blondýnky.Seminář ze základů společenských věd

Seminář je určen studentům septim a oktáv.

Vyučující

Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.

Seminář ze ZSV má sloužit k prohloubení znalostí z různých oblastí společenských věd. V septimě se zaměří zejm. na oblast náboženství (víry, církví) – vědomostní část semináře; v praktické (dovednostní) části se naučíme základy čtení alfabety (s důrazem na představení základů odborné terminologie společenských věd); prožitková část má potom nabídnout studentům seznámení se se společenskými vědami v kontaktu s lidmi, kteří se jim osobně věnují (aktivisté Amnesty International, Nesehnutí; soudci Okresního soudu Brno-venkov aj.).

Oktáva je pak zaměřena zejm. na přípravu k profilové části maturitní zkoušky ze ZSV. Vedle toho doplňuje učivo ZSV tématy, která nejsou v RVP (zejm. historický pohled na jednotlivé oblasti ZSV). V návaznosti na probírané učivo ZSV v oktávě se také věnuje systematické filosofii (v ZSV se probírají dějiny filosofie).

Septima

 • základy čtení alfabety
 • religionistika
 • workshopy, přednášky a další aktivity
 • Amnesty International (lidská práva, uprchlíci)
 • odpoledne pro uprchlíky
 • Soudci do škol (Soudcovská unie)
 • Příběhy bezpráví (Jeden svět)
 • M. Štefanec – Nesehnutí (občanská práva ve světě)
 • Pravoslavný chrám v Brně
 • Ombudsman

Oktáva

 • témata vyřazená z ŠVP ZSV, např.
 • dějiny sociologie
 • dějiny ústavy na území ČR
 • systematická filosofie
 • etika
 • ontologie
 • gnoseologie
 • filosofie společnosti
 • závěrečné shrnutí a opakování k profilové části maturitní zkoušky
Cíle předmětu
 • Rozvoj logického usuzování studentů podložený znalostí logických pravidel.
 • Orientace studentů v politické teorii i praxi
 • Vytvoření vlastního filosofického postoje ke skutečnosti, orientace v přeložených řešeních z dějin.

Od školního roku 2008/2009 jsme se připojili k projektu Soudcovské unie ČR, který se jmenuje Soudci do škol.


Seminář z ekonomie
Vyučující
Ing. Lenka Dřínovská
Obsah semináře v tomto dokumentu