Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Anglický jazyk

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Hodiny4/44/43/33/34/44/43/33/3
Vyučující

 • Mgr. Jitka Hásková
 • Mgr. Hana Nedbálková
 • Mgr. Zuzana Sedláčková
 • Mgr. Martina Šauerová
 • Mgr. Jaroslava Vraštilová
 • Mgr. Radka Kročová
 • Mgr. Eliška Olšáková
 • Mgr. Lenka Drgová
 • Mgr. Petra Mundlová
 • Mgr. Helena Zavadilová
Učebnice
 • Prima: Harmonize 1
 • Sekunda: Wider World, Harmonize 1, Harmonize 2
 • Tercie: EF Pre-Intermediate, Harmonize 2
 • Kvarta: EF Pre-Intermediate
 • Kvinta: EF Intermediate
 • Sexta: EF Intermediate, Upper-Intermediate
 • Septima: EF Upper-Intermediate, Advanced
 • Oktáva: EF Advanced
V hodinách využíváme doplňkové učebnice zaměřené na:
 • gramatiku
 • slovní zásobu
 • konverzaci
 • literaturu
 • reálie
 • slovníky – dvojjazyčné a výkladové, k dispozici v knihovně AJ
 • beletrii v angličtině, k dispozici v knihovně AJ
 • odběr časopisu R+R a GATE pro studenty na nižším stupni
 • odběr časopisu BRIDGE pro studenty na nižším stupni
Projekty

Probíhají tematicky zaměřené projekty průběžně po celý školní rok v návaznosti na probírané učivo.

Důležitým projektem je pro studenty septim prezentace v cizím jazyce, což je v tomto ročníku nezbytnou podmínkou klasifikace. Prezentace shrnuje práci SOČ, kterou studenti vypracovávají v předchozím ročníku.

Výjezdy
 • Studentům kvart je každoročně nabízen týdenní výukově-vzdělávací zájezd do Anglie. Tento zájezd je spojený s výukou v anglické jazykové škole v Oxfordu.
 • V sextě organizujeme poznávací zájezd na jih Anglie.
 • V septimě pak možnost účasti na výměnném programu s partnerskou školou z holandského Doetinchemu, kde je hlavním komunikačními jazykem také angličtina.
Kultura

Každoročně navštěvujeme v rámci výuky divadelní představení v angličtině, které pořádá DOMINO THEATRE, Divadelní centrum a Salesiánské divadlo.


Seminář z anglického jazyka

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Hodiny------22

Seminář z angličtiny probíhá jako povinně volitelný předmět v septimě a oktávě. Seminář je koncipován jako příprava ke složení zkoušky k získání certifikátu FCE nebo CAE. Studenti, kteří se k absolvování zkoušky nezapíší, musí na konci semináře absolvovat zkoušku, která ověřuje získané znalosti a je podmínkou klasifikace z předmětu.

Učebnice
 • Ready for Advanced 1
 • Ready for First Certificate 1
 • FCE Gold Plus
 • CAE Gold Plus
 • Online resources
 • Photocopiable materials