Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Anglický jazyk

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Hodiny4/44/43/33/34/44/43/33/3
Vyučující
 • Mgr. Lenka Drgová
 • Mgr. Jitka Hásková
 • Mgr. Radka Kročová
 • Mgr. Petra Mundlová
 • Mgr. Hana Nedbálková
 • Mgr. Eliška Olšáková, vedoucí anglické sekce
 • Mgr. Zuzana Sedláčková
 • Mgr. Martina Šauerová
 • Mgr. Jaroslava Vraštilová
 • Mgr. Helena Zavadilová
Učebnice
 • Prima: Harmonize 1
 • Sekunda: Wider World, Harmonize 1, Harmonize 2
 • Tercie: Harmonize 2
 • Kvarta: EF Pre-Intermediate Multipack B
 • Kvinta: EF Intermediate plus Multipack A
 • Sexta: EF Intermediate plus Multipack B, EF Upper Intermediate
 • Septima: EF Upper-Intermediate, Advanced Multipack A
 • Oktáva: EF Advanced Multipack B
V hodinách využíváme doplňkové učebnice zaměřené na:
 • gramatiku
 • slovní zásobu
 • konverzaci
 • literaturu
 • reálie
 • slovníky – dvojjazyčné a výkladové, k dispozici v knihovně AJ
 • beletrii v angličtině, k dispozici v knihovně AJ
 • odběr časopisu Ready a GATE a Bridge pro studenty na nižším stupni
Projekty

Probíhají tematicky zaměřené projekty průběžně po celý školní rok v návaznosti na probírané učivo.

Důležitým projektem je pro studenty septim prezentace v cizím jazyce, což je v tomto ročníku nezbytnou podmínkou klasifikace. Prezentace shrnuje práci SOČ, kterou studenti vypracovávají v předchozím ročníku. Výhodou je, že studenti nejsou zaskočeni prezentací svého projektu v angličtině, což se některým hodí při případném postupu do světového finále v Texasu, USA. V minulosti nás takto zastupovala naše absolventka Karolína Jeřábková, letos držíme palce Elišce Konečné z OKT B, která je mezi nejlepšími nominovanými. 

Zahraniční pobyty
 • Studentům kvart je každoročně nabízen týdenní výukově-vzdělávací zájezd do Anglie. 
 • V sextě organizujeme poznávací zájezd do některé z částí GB

Každoročně v rámci výuky navštěvujeme divadelní představení v angličtině, které pořádá English Theatrhe Playgroup, Domino Theatre group atd.

V prosinci se každoročně kovají anglické konverzační soutěže pro kategorie I (pri, sek), II (ter, kva) a III (kvi, sex, sept)

Aktuální výsledky konverzačních soutěží (2023_2024) najdete v aktualitách našeho předmětu.


Seminář z anglického jazyka

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Hodiny------22

Seminář z angličtiny probíhá jako povinně volitelný předmět v septimě a oktávě. Seminář je koncipován jako příprava ke složení zkoušky k získání certifikátu FCE nebo CAE. Studenti, kteří se k absolvování zkoušky nezapíší, musí na konci semináře absolvovat zkoušku, která ověřuje získané znalosti a je podmínkou klasifikace z předmětu. Úspěšnost složení zkoušek je takřka 100%. Výhodou získání certifikátu je uznání maturitní zkoušky z AJ (povinně je třeba v rámci státní MZ úspěšně napsat pouze didaktický test)

Učebnice
 • Straight to Advanced
 • Straight to First

Vyučující využívají spoustu dalších doplňujících materiálů jako jsou nejrůznější online materiály, cvičné Trainers (FCE, CAE) atp.

Naše gymnázium je oficiální přípravné centrum na zkoušky Cambridge a každoročně je nám obnovovám certifikát.


Aktualizace stránek:

Jaroslava Vraštilová, leden 2024