Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Aktuálně

Vzácná návštěva


V úterý 20. II. 2024 naši školu navštívila velvyslankyně Státu Izrael, J.E. Anna Azari. Pro studenty sext měla připravenu přednášku o několika aspektech Státu Izrael - o jeho moderní historii, o inovativnosti izraelské ekonomiky, vztazích s Československem i Českou republikou, a samozřejmě se nemohla vyhnout aktuální bezpečnostní situaci. Přednášku pronesla v angličtině a na závěr měli studenti možnost se i ptát na věci, které je během akce napadly. Této možnosti nakonec využili tři tazatelé. Paní velvyslan

Číst dál

Soutěž finanční gramotnosti


Koncem ledna skončilo okresní kolo soutěže finanční gramotnosti, které jsme se účastnili ve dvou kategoriích. Naši studenti jak z nižšího, tak z vyššího gymnasia se s internetovým testem vypořádali velmi pěkně a obsadili shodně první místo, takže obě družstva postoupila do kola krajského! Děkujeme tak našim representantům - jmenovitě družstvu nižšího stupně ve složení Zuzana Schejbalová (QA A), Peter Lacko (PRI A) a Antonín Horák (QA B), i studentům vyššího stupně Adamu Valovi a Barboře Perglové (oba QI B)

Číst dál

Výsledky společenskovědních soutěží


V posledních týdnech se odehrály dvě soutěže z oborů dějepis a ekonomie, kterých jsme se zúčastnili v rámci školních kol. V dějepisné olympiádě I. kategorie (NG) zvítězil ve školním kole Tomáš Habarta (QA A), druhé místo patří Bětě Kubátové (TER A) a třetí místo obsadil Jan Valoušek (QA B). Ve druhé kategorii (VG) se vítězkou stala Zuzana Zelenková (SPT B), druhé místo patří Kamile Švendové (SPT A) a třetí se umístil Vojtěch Gut (SX A). V ekonomické olympiádě pak známe potupující do krajského kola: podle vý

Číst dál

Úspěchy v soutěžích ZSV a DEJ


V uplynulých dnech se konala celostátní kola dvou soutěží, kterých se účastnili studenti naší školy. Shodou okolností oba naši representanti, Adam Rinchenbach (SPT A; ekonomická olympiáda) a Zuzana Zelenková (SX B; dějepisná olympiáda), obsadili ve svých soutěžích krásné 14. místo. Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou representaci školy!

Číst dál

Úspěch v Ekonomické olympiádě


Našim studentům se podařilo dosáhnout velmi pěkných výsledků v Ekonomické olympiádě. Michal Němec (SPT A) se v krajském kole umístil na dvanáctém místě a Adam Rinchenbach skončil jako čtvrtý, čímž postoupil do kola celostátního! Gratulujeme oběma našim representantům k vynikajícím výsledkům, děkujeme za vzornou representaci školy a Adamovi také přejeme mnoho zdaru při finále, které se bude konat presenčně v budově České národní banky! Jen tak dále!

Číst dál

Návštěva soudní budovy


Ve čtvrtek 16. II. 2023 se studenti semináře ze ZSV (septimy) vypravili na návštěvu do budovy Okresního soudu Brno-venkov. Zde pro ně byl připraven program, během něhož nám soudci civilního úseku nejprve vysvětlili fungování soudní soustavy a posici soudce v ní, a dále pak předvedli simulovaný soudní proces občanského soudního řízení. Následně jsme byli veřejností při trestním řízením (to již nebylo simulované, ale reálné).

Číst dál

Soutěž finanční gramotnosti


Studentům septimy A, M. Račanskému, T. Chlupovi a A. Rinchenbachovi, se podařilo úspěšně složit test okresního kola soutěže finanční gramotnosti a tak postoupit do kola krajského. V něm budou representovat nejen naši školu, ale také celý okres Brno-město. Našemu teamu tedy gratulujeme k výbornému výsledku, děkujeme za vzornou representaci školy a přejeme hodně zdaru při zpracování případové studie, kterou dostali zadánu od pořadatelů soutěže.

Číst dál

Příběhy bezpráví na naší škole


V úterý 15. XI. 2022 jsme se v rámci semináře ze ZSV v septimě již tradičně připojili k projektu Jednoho světa na školách Příběhy bezpráví. Promítli jsme si dva krátké filmy popisující každodennost života před rokem 1989 ("Sídliště" a "Víkend"). Zároveň jsme přivítali dr. Libora Svobodu z Ústavu pro studium totalitních režimů, který ve své dvojroli pamětníka i odborníka okomentoval jednotlivé jevy, které jsme ve filmech mohli shlédnout. Zastavili jsme se tak u problematiky panelových sídlišť, práce s veřejn

Číst dál

Oktávy v Praze


V první polovině listopadu se naše dvě oktávy vystřídaly v Praze. Při tradičním zakončení školních exkursí si prohlédly zajímavá místa našeho hlavního města, navštívily divadelní představení a naposledy si užily společný pobyt v rámci třídního kolektivu. Exkurse nám skončily a nyní se naši studenti již mohou plně věnovat přípravám na maturitní zkoušku. Snad i tato návštěva přinesla nějaké podněty jak k maturitě, tak i k výběru vysokoškolského studia. Takže - ať se daří!

Číst dál

Přednáška o předsednictví Radě EU


Ve čtvrtek 20. X. 2022 naši školu navštívil Mgr. Matúš Žiga z Úřadu vlády ČR. Septimánům a části oktavánů přiblížil probíhající předsednictví Radě EU. Dozvěděli jsme se nejen o hlavních prioritách České republiky při tomto významném mezinárodním úkolu, ale zbyl čas i na mnoho drobných zajímavostí z prostředí orgánů EU.

Číst dál

Návštěva brněnského studia ČRo


V úterý 6. IX. 2022 zájemci ze septim navštívili budovu brněnského studia Českého rozhlasu, kde tvořili publikum besedy o komunální politice v Brně. Záznam besedy je možné najít na webu ČRo. V necelé hodině besedující odborníci (politolog, sociolog, novinářka, intendantka divadla) probrali hlavní problémy a výzvy města Brna, mluvilo se o brněnských projektech (Janáčkovo kulturní centrum, cyklostezky, přesun nádraží, sportovní haly).

Číst dál

Krajské kolo EuropaSecura


Ve středu 11. V. 2021 se konala ústní část krajského kola soutěže EuropaSecura. Svou práci v ní obhajovali studenti septimy A M. Hajašová, D. Polický a M. Procházka. Svým výkonem zaujali porotu natolik, že krajské kolo za Jihomoravský kraj vyhráli! Gratulujeme našim representantům a děkujeme za vzornou representaci školy v soutěži!

Číst dál

Návštěva soudu


V týdnu před jarními prázdninami obě kvarty vyrazily na exkurzi na Krajský soud pod vedením vyučující OBV J. Sítařové. Během hodinové přednášky studenti zjistili jak probíhá soudní líčení a prohlédli si soudní síň. Paní soudkyně, která přednášku vedla, velmi ochotně odpovídala dotazy našich studentů. Seznámila je s nejčastějšími případy trestných činů mladistvých, se kterými se setkává. Žáky příklady z praxe zaujaly a přednášku hodnotili velmi pozitivně.

Číst dál

Návštěva soudní budovy


I v těchto dosti nejistých dnech podařilo se studentům semináře ze ZSV navštívit budovu Justičního areálu v Brně. Jako již tradičně jsme byli přijati soudkyněmi (a soudcem) civilního úseku Okresního soudu Brno-venkov, které nám nejprve představily práci soudce a následně pro nás sehrály simulované jednání civilního řízení. Pak jsme byli svědky reálného jednání trestního, které bylo ozvláštněno vzdáleným přístupem obžalovaného (z důvodů epidemických opatření není v současnosti možný převoz vězňů k soudu). Ne

Číst dál

Oktáva A v Praze


I přes stále trvající protiepidemická opatření vydala se oktáva A na literárně-historicko-společenskovědní exkursi do Prahy, našeho hlavního města. Cesta se konala těsně po letošních volbách do Poslanecké sněmovny, ve dnech 12. - 15. X. 2021. Jak se sluší na poslední společnou výpravu během studia na naší škole, navštívili jsme četné památky a lokality, které doplnily a ilustrovaly informace, které jsme nabyli během celého studia v mnohých předmětech, zejm. pak v dějepise, literatuře a občanské výchově. Shl

Číst dál

Návštěva pravoslavného chrámu


V rámci předmětových exkursí na konci roku jsme s výběrem studentů vyššího stupně (s převahou kvintánů) navštívili pravoslavný chrám sv. Václava v Brně. Pro některé to byla nová (a i překvapivá) zkušenost. Mgr. Josef Fejsak nás zasvětil jak do základů pravoslavné víry, tak i do výzdoby a symboliky chrámu. Velmi obsáhle také odpovídal na četné dotazy studentů. Asi největší komplikací byly samozřejmě respirátory, které jsme měli nasazeny, ale i tak byla návštěva chrámu pro všechny jistě silným zážitkem.

Číst dál
Third slide