Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Tento projekt Erasmus 50+ byl realizován za finanční podpory Evropské unie

CIZÍ JAZYK V KAŽDÉM OBDOBÍ ŽIVOTA UČITELE

·       -  Jazykové kurzy pro pedagogy v zahraničí

·       -  Vzdělávání v zahraničí a nové kontakty

Naši učitelé absolvovali jazykové kurzy v těchto evropských městech a školách

ILC Internacional Language Centres, Colchester, UNITED KINGDOM

ELC The English Language Center Eastbourn, UNITED KINGDOM

ELC The English Language Cebter in Chester, UNITED KINGDOM

GLS Sprachen Zentrum, Berlin, DEUTSCHLAND

Inlingua Salzburg, Language Center, Salzburg, OSTËRREICH

V roce 2020 naše škola v rámci projektu ERASMUS +, napsala projekt určený pro výuku cizích jazyků pro starší pedagogy. Nazvali jsme ho ERASMUS 50+ . Schvalovací komise české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha) odsouhlasila náš projekt.  V průběhu roku 2020 – 2022 jsme absolvovali vzdělávací mobility v Německu v Rakousku a v Spojeném Království.


Program

Erasmus +

Klíčová akce

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Akce

Mobilita

Aktivita

Mobilita pracovníků školy

Výzva

2020

Číslo projektu

2020-1-CZ01-KA101-077279

Název projektu

 

Erasmus 50+ Cizí jazyky v každém období života učitele

Zkratka projektu

Erasmus 50+

Začátek projektu

01/11/2020

Konec projektu

31/10/2022

Celková délka projektu

24

Cílem našeho projektu kromě zdokonalení komunikačních dovedností v cizím jazyce bylo i navázání mezinárodní spolupráce s pedagogy z jiných evropských zemí.

Učitelé budou získané jazykové kompetence využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při organizování akcí, které pořádá naše škola v rámci spolupráce se zahraničními školami.  Jazykové stáže by také měly být motivací i pro další sebevzdělávání učitelů našeho gymnázia.