Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Spolupráce s Domovem Tereza

Naše gymnázium  dlouhodobě spolupracuje s Domovem se zdravotním postižením Tereza, který má sídlo v Řečkovicích.

Studenti pravidelně navštěvují klienty tohoto domova, pomáhají jim s běžnými každodenními činnostmi, chodí s nimi na vycházky a zpestřují jim odpoledne kulturními vystoupeními i mikulášským odpolednem.

Naše škola také přispěla nadačnímu fondu domova, finanční prostředky získala ze sportovně charitativního dne.

Mezi studenty a klienty již vznikla mnohá přátelství, která pomáhají překonat handicapy postižených dětí.