Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Zeměpis

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Zeměpis222223--
Seminář ze zeměpisu------23

Vyučující

  • Mgr. Viktor Polanský
  • Mgr. Martin Vašát

Popis předmětu

Phileas (Willy) Fogg uskutečnil v roce 1872 cestu kolem světa za 80 dní. Nám to sice potrvá o nějaký ten rok déle, zato se ale podíváme také tam, kam ani ctihodný gentleman Fogg ještě nemohl: na antarktický ledovec,  do jícnu sopky, pod mořskou hladinu nebo až do vesmíru...

Vzdělávací obor zeměpis je založen na aktivních činnostech vedoucích k poznání současného světa a širších geografických souvislostí. Poskytuje znalosti a dovednosti potřebné v praktickém životě pro práci s daty, jejich syntézu, analýzu a prezentaci.

Hlavní témata

  • Planeta Země
  • Kartografie
  • Fyzická geografie
  • Humánní geografie
  • Regionální geografie
  • Politická geografie
  • výuka o České republice
  • Krajina a životní prostředí

Seminář ze zeměpisu

Seminář ze zeměpisu je určen všem studentům s hlubším zájmem o zeměpis. Je doporučen všem, kteří budou maturovat ze zeměpisu nebo se budou hlásit na vysokou školu v oborech geologie, geografie, ekologie či cestovní ruch.

Vztah k maturitě

Absolvování tohoto semináře není nutnou podmínkou pro vykonání maturitní zkoušky ze zeměpisu. Studenti, kteří tento seminář budou navštěvovat, mají větší předpoklady pro zdárné vykonání maturity a to díky hlubšímu a podrobnějšímu rozboru jednotlivých témat. Část semináře je věnovaná také tématům, která nejsou probírána v běžných hodinách zeměpisu.

Náplň předmětu

Jedním z hlavních cílů je zopakování vybraných témat geografie a jejich následující rozšíření. Dále pak seminář studenty uvede do částí, jenž nejsou náplní hodin zeměpisu (dálkový průzkum země, kartografické techniky, geodézie, rozšiřování EU a evropanství, aplikovaná geografie: regionální politika a regionální rozvoj). Součástí semináře jsou také praktická cvičení v terénu, návštěvy některých institucí, besedy, přednášky apod.