Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Studijní nadační fond

Studijní nadační fond Gymnázia, Brno–Řečkovice, T. Novákové 2, 621 00 Brno, IČ 25537857, vznikl 1.9.1998 zápisem v Rejstříku nadací a nadačních fondů vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. N, vložce č. 10, transformací Studijní nadace při Gymnáziu Brno-Řečkovice, T. Novákové 2, 621 00 Brno.

Posláním Studijního nadačního fondu je akumulace finančních prostředků od dárců a jejich poskytování třetím osobám na rozvoj vědy a vzdělání, kultury, ochrany životního prostředí, na podporu rozvoje společenských a publikačních činností, tělovýchovy a sportu.

výroční zpráva SNF2021.pdf

výroční zpráva SNF2022.pdf