Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Third slide

Pozvánka na zahradní slavnost


Vážení přátelé, rodiče, studenti, absolventi,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na naši tradiční akci – na Zahradní slavnost.

Letos se její organizace ujali naši septimáni, uděláte jim radost, když aspoň na chvíli přijdete!
Připojuji jejich pozvánku. Připraveni budeme 24. června od 16 hodin, ukončení očekáváme až večer.

Těšíme se na setkání!

Petr Krupka

Číst dál

Návštěva brněnské synagogy


I přes složitou Situaci posledního roku se snažíme doplňovat naši výuku o exkurse, které studentům přiblíží probíraná témata. Se seminářem ze ZSV v septimě jsme (jako tradičně) navštívili brněnskou synagogu, kde jsme si vyslechli mnoho informací zejm. o historii (ale i současnoti) židovké komunity v Brně.

Číst dál

Celostátní kolo SOČ


Letošní ročník proběhl opět distančně. Nebylo to jednoduché ani pro soutěžící studenty, ani pro porotce. Septimáni se s touto situací popasovali dobře, všichni obhájili a do krajského kola jich postoupilo 43. Zde uspělo a postoupilo do celostátního kola celkem 11 z nich.

Číst dál

Pozvánka na třídní schůzky prim ve školním roce 2021/2022


Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky před nástupem Vašich dětí na naše gymnázium. Třídní schůzky proběhnou v budoucích kmenových třídách dne 24. června 2021 od 16.00 hod. Jmenné seznamy tříd a umístění tříd naleznete na nástěnce ve vestibulu školy. Mezi 15.00 a 18.00 hod můžete navštívit kancelář vedoucí školní jídelny a přihlásit dítě ke školnímu stravování.
Prosíme, abyste se při vstupu do školy, prokázali na vrátnici negativním AG nebo PCR testem ne starším 7 dní. Jako doklad můžete použít potvrzení od certifikovaného lab. zařízení nebo od zaměstnavatele. Neakceptujeme domácí samotest. Dále se můžete prokázat dokladem o provedeném očkování (doba od první vakcíny musí být delší než 3 týdny) nebo dokladem o pozitivním PCR testu ne starším 180 dní (prodělaná nemoc covid-19).
V budově školy, prosím, dodržujte ochranu dýchacích test. Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
vedení gymnázia

Číst dál
Third slide

Přednáška o Afghánistánu


V pátek 21. května měli studenti obou kvart možnost zúčastnit se v rámci projektu s názvem Armáda České republiky v zahraničních misích přednášky, která byla věnována problematice Afghánistánu. Přednášejícím byl Ing. Roman Kopřiva, Ph.D., velitel kontingentu jedné z misí AČR v Afghánistánu v roce 2009. Soustředění studentů i množství jejich dotazů jak v průběhu, tak po skončení přednášky svědčí o tom, že si přednášející své posluchače jednoznačně získal. V závěru Ing. Kopřiva ani nestačil zodpovědět všechny dotazy, takže doufáme, že v budoucnu podobnou akci zopakujeme.

Číst dál

Výsledky přijímacího řízení


Výsledky přijímacího řízení naleznete v příloze.

Číst dál

Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na gymnáziu


Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na gymnáziu si můžete vyzvednout v pátek 21. května 2021 v době od 14.00 do 18.00 hod. Rozhodnutí si bude možné vyzvednout ještě v pondělí 24. května v kanceláři školy v době od 7.30 do 15.00 hodin.
Výsledky zveřejníme na webu školy 21. května v 18.00 hodin.
Organizace vydávání rozhodnutí v pátek 21. května:
Výsledky zveřejníme na nástěnkách před vstupem do budovy. Zde si podle kódu vyhledáte výsledky Vašeho dítěte. Poté vstoupíte do budovy, kde budete navigováni, do které místnosti dle abecedy máte jít. Prosím vstupujte do místnosti maximálně po dvou. V budově prosím dodržujte rozestupy a zakryté dýchací cesty.
Děkujeme za pochopení
vedení gymnázia

Číst dál

Vychází další číslo Gilotiny


Milí studenti a studentky,
i v době distanční redakce našeho školního časopisu pilně pracuje a nyní vychází další číslo Gilotiny. Navštivte stránky Gilotiny na http://gilotina.gyrec.cz.

Číst dál

Pozvánky k přijímacím zkouškám


Vážení rodiče uchazečů,
ve čtvrtek 15. dubna 2021 byly na Vaše adresy uvedené v přihlášce rozeslány maily s pozvánkou na přijímací zkoušky. Pokud jste pozvánku neobdrželi, napište prosím upozornění na adresu prijimacky@gyrec.cz. Dokument pozvánky, který obsahuje i informace o povinném předložení potvrzení o negativním testu na Covid-19 je přiložen.
Martina Blahová

Číst dál

20. ročník Soutěže o nejinspirativnější časopis roku


I v jubilejním 20. ročníku Soutěže o nejinspirativnější časopis roku Gilotina zabodovala. Opakovaně byl náš školní časopis vybrán členy Odborového svazu novinářů mezi deset nejlepších středoškolských časopisů v České republice.

Číst dál

Recitační soutěž


V úterý 13. dubna si nadšení recitátoři naší školy dali online schůzku, aby poměřili své dovednosti na poli poezie. Porota určila pořadí v jednotlivých kategoriích následovně:
Kategorie prima-sekunda:
1. Jan Jagelský (Prima B)
2. Terri Ann Slováková (Prima B)
3. Adam Vala (Sek B)
Kategorie tercie-kvarta:
1. Filip Musil (Kva B)
2. Zuzana Zelenková (Kva B)
3. Jiří Račanský (Ter B)
Kategorie tercie-kvarta:
1. Filip Musil (Kva B)
2. Zuzana Zelenková (Kva B)
3. Jiří Račanský (Ter B)
Všem studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Číst dál

Předmětové soutěže ZSV, dějepis


V uplynulých týdnech se i přes složitou Situaci konala různá kola soutěží, které nějak souvisí s předmětovou komisí OBV/ZSV a DEJ. Naši studenti se i přes obtížné podmínky v těchto soutěží neztratili a tak jim chceme touto cestou poděkovat za representaci a pogratulovat k úspěchům.EuropaSecura - po základním kole všech pět našich teamů postoupilo do kola krajského a nyní již vypracovávají své analysy k jednotlivým problematickým oblastem světa. Školu representovali: sexta A Dubšík, Horský, Hofer; sexta B Ja

Číst dál

Pozvánka na třídní schůzky


Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 21. 4. 2021 od 17.00 hodin, opět online formou. Očekávejte pozvánku s odkazem na meet od třídních učitelů Vašich dětí, která Vám bude odeslána na mailové adresy uvedené v Edookitu. Těšíme se na setkání s Vámi.

Číst dál

Dějepisný workshop kvarty B


V pátek 19. března 2021 se studenti kvarty B zúčastnili online workshopu s názvem Život by mohl být tak krásný. Workshop inspirovaný deníkem židovské dívky Ruth Maierové připravili průvodci vily Löw Beer, kde měla od ledna do května tohoto roku probíhat stejnojmenná výstava. Ruthin deník byl roku 2014 zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO a v letošním roce se dočkal prvního vydání v češtině. Autentičnost textů působí velmi silně i po více než osmi desítkách
let, o čemž se mohli přesvědčit i naši studenti.

Číst dál
Third slide

GYREC CUP – soutěž mezi třídami


Milé studentky, milí studenti!
Vyhlašujeme osmitýdenní soutěž mezi třídami. Věříme, že se Vám bude líbit.
Pravidla jsou v přiloženém dokumentu.
Těšíme se na Vaše výsledky!
Petr Krupka

Číst dál

Kateřina Matulová a její olympiády


Fenomenálního úspěchu dosáhla naše studentka Kateřina Matulová (okt A) hned ve dvou soutěžích týkajících se matematiky a informatiky, a to rovnou na celorepublikové úrovni. V ústředním kole matematické olympiády kat. A (soutěž vyšší úrovně již u nás není) obsadila Katka skvělé 11. místo a stala se tak úspěšnou řešitelkou. V konkurenci škol zaměřených na matematiku lze tento úspěch považovat za opravdu grandiózní. Navíc v ústředním kole MO kategorie P (tedy v informatice) skončila Katka taktéž na výborném 18. místě. Děkujeme za krásnou reprezentaci školy a samozřejmě také gratulujeme!

Číst dál
Third slide