Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Prodej bulletinů s informacemi o přijímacím řízení


Vážení rodiče, milí uchazeči,
v kanceláři školy si můžete zakoupit nový bulletin s informacemi o škole, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení i s ukázkami úloh profilové (školní) části přijímací zkoušky. Kancelář školy naleznete v prvním patře vpravo.

Číst dál

Návštěva soudní budovy


I v těchto dosti nejistých dnech podařilo se studentům semináře ze ZSV navštívit budovu Justičního areálu v Brně. Jako již tradičně jsme byli přijati soudkyněmi (a soudcem) civilního úseku Okresního soudu Brno-venkov, které nám nejprve představily práci soudce a následně pro nás sehrály simulované jednání civilního řízení. Pak jsme byli svědky reálného jednání trestního, které bylo ozvláštněno vzdáleným přístupem obžalovaného (z důvodů epidemických opatření není v současnosti možný převoz vězňů k soudu). Ne

Číst dál

Úspěch studentů OKT A v soutěži DigiEduHack


Ve dnech 9.-10. listopadu 2021 se konal (online) 2. ročník hackathonu DigiEduHack se zaměřením na využití chytrých telefonů ve vzdělávání. Soutěže se zúčastnilo 21 týmů z řad odborníků, učitelů a studentů. Tým studentů z Oktávy A ve složení Daniel Burkart, Jonáš Konečný, Tomáš Kroupa a Ondřej Sukač s mobilní aplikací "Comenio - Škola pod palcem" skončil na vynikajícím 4. místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Číst dál

Pozvánka na třídní schůzky


Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 24. listopadu 2021 v čase od 16.30 do 18.00 hod. Po skončení třídních schůzek proběhnou individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími. Od 16.00 hod proběhne schůzka třídních důvěrníků s panem ředitelem v učebně J3 (1. patro vlevo). Prosíme Vás, abyste po celou dobu pobytu ve škole používali ochranu dýchacích cest. Pokud se nebudete moci třídních schůzek zúčastnit (např. z důvodu karantény nebo izolace), budete o průběhu schůzek informováni třídními učiteli zasláním souhrnné zprávy v Edookitu.
Těšíme se na setkání s vámi.
vedení gymnázia

Číst dál
Third slide

Vítězství v Českých hlavičkách


Fenomenálního úspěchu dosáhl v soutěži České hlavičky náš student Vojtěch Haluza (okt A), který zvítězil v kategorii Genus, ceně udělované za práce zabývající se prostředím kolem nás, především z oblasti chemie, biologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů zkoumajících živou i neživou přírodu.
Vojta zvítězil se svojí prací pod názvem „Komplexy SOSS váží struktury nukleových kyselin vznikající při opravě dvouvláknových zlomů DNA“. Zabýval se biochemickou charakterizací proteinového komplexu SOSS, který se podílí na opravě dvouvláknových zlomů DNA. Jeho přesná funkce a mechanismus, jakým je jeho role v místě dvouvláknového zlomů regulována, však dosud známy nejsou. Ve své práci Vojta zkoumal vazbu komplexu a jeho podjednotek na nukleové kyseliny a jednu z regulačních domén enzymu RNA polymerázy II. Jeho výsledky ukazují, že by se komplex mohl podílet na regulaci aktivity RNA polymerázy II v místě dvouvláknového zlomu. Nyní se podílí na přípravě vědecké publikace ve spolupráci s laboratoří paní profesorky Moniky Gullerové na Sir William Dunn School of Pathology na univerzitě v Oxfordu.
Tímto Vojtovým počinem se naše gymnázium vrátilo na stranu vítězů po třech letech. Vojtovi gratulujeme a také děkujeme.

Číst dál

Jack-o-lanterns


Těsně před podzimními prázdninami
jsme u příležitosti blížícího se svátku Halloween, který připadá na 31. října,
vytvářeli se studenty dýňové lucerny. Někteří studenti si tak mohli poprvé
vyzkoušet vydlabat svou dýni. Výsledky můžete vidět na fotografiích níže. Za
sebe mohu říci, že se všechny dýně velmi povedly! J


Původ tohoto svátku sahá až
k samotným Keltům, kteří věřili, že v tento den se prolínají světy
živých a mrtvých. K ochraně před zlými duchy si Keltové vyřezávali
„lucerny“ z tuřínů, do nichž vkládali svíčku. Když se v 19. století tento
svátek dostal do Ameriky, tuříny nahradily již zmíněné dýně. Lidé do nich
vyřezávají různé obličeje a obecně platí, že čím strašidelnější obličej, tím
spíše odežene zlé duchy.

Číst dál
Third slide

Oktáva A v Praze


I přes stále trvající protiepidemická opatření vydala se oktáva A na literárně-historicko-společenskovědní exkursi do Prahy, našeho hlavního města. Cesta se konala těsně po letošních volbách do Poslanecké sněmovny, ve dnech 12. - 15. X. 2021. Jak se sluší na poslední společnou výpravu během studia na naší škole, navštívili jsme četné památky a lokality, které doplnily a ilustrovaly informace, které jsme nabyli během celého studia v mnohých předmětech, zejm. pak v dějepise, literatuře a občanské výchově. Shl

Číst dál

Historická exkurse


V pátek 8. X. 2021 navštívili studenti sext a septim národní památníky v Terezíně a Panenských Břežanech. Prohlédli jsme si jak terezínskou Malou pevnost, tak i exposice v ghettu (Magdeburská kasárna a bývalá škola), v Panenských Břežanech jsme pak navštívili Památník národního útlaku a odboje spolu panelovými exposicemi v zámeckém parku, které jsou věnovány výsadku Anthropoid a méně známému výsadku Percentage.

Číst dál

Sběr papíru


17. ročník sběru starého papíru proběhne na školním dvoře v týdnu od 4. 10. do 8. 10. v době 7.30 - 8.00 hod . V tuto dobu bude trvale otevřená boční brána na dvůr za školou a bude možné vjet do dvora. Po 8.00 hod bude brána opět uzavřena.

Číst dál

Třetí místo v lesnické soutěži YPEF


Letošní ročník soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) zná své vítěze a naši studenti jsou opět mezi nimi! Tým kvintánů ve složení: Jakub Horák, Patrik Prachár a Jakub Vojtek se probojoval až do národního kola, které proběhlo ve dnech 15. a 16. září v Kostelci nad Černými lesy. Studenti si poradili s velkou konkurencí a ve své kategorii obsadili krásné třetí místo. Blahopřejeme!

Číst dál
Third slide

Úspěch v soutěži


Studentka kvarty B (školní rok 2020/2021) Zuzana Zelenková obsadila krásné druhé místo v VII. ročníku soutěže Velkomoravská olympiáda (II. kategorie). Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou representaci školy! Více k soutěži najdete na stránkách mikulčického památníku.

Číst dál

Prodloužení platnosti ISIC karet


Od středy 25. 8. je možné prodloužit si platnost ISIC karet do 31. 12. 2022 zakoupením revalidační známky v ceně 180,- Kč, platba v hotovosti. Kartu si můžete zakoupit denně od středy 25. 8. vždy v čase od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři školy. Je nutné předložit ISIC průkaz.

Číst dál

Rozvrh vyučování pro školní rok 2021/2022


Milí studenti, milé studentky,
v přiložených souborech naleznete rozvrhy tříd pro následující školní rok. Vaše individuální rozvrhy najdete v Edookitu v krátké době.
Přeji pěkný zbytek prázdnin
Martina Blahová

Číst dál

Na LFŠ v Uherském Hradišti skončí projekt Brno-Ostrava


Na letošní Letní filmové škole v Uherském Hradišti skončí projekt o regionální literatuře „Brno-Ostrava“, na kterém od dubna pracovali studenti sexty A společně se svými vrstevníky z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě. Jejich dílka jsou originální, svěží a zaujmou. Posuďte sami…

Číst dál
Third slide
Third slide

Poslední letošní číslo Gilotiny


Milí studenti a studentky,
právě vychází letošní poslední číslo Gilotiny. Celé redakci patří velký dík za jejich celoroční úsilí v tomto náročném nestandardním školním roce. Navštivte stránky Gilotiny na http://gilotina.gyrec.cz.

Číst dál

Návštěva pravoslavného chrámu


V rámci předmětových exkursí na konci roku jsme s výběrem studentů vyššího stupně (s převahou kvintánů) navštívili pravoslavný chrám sv. Václava v Brně. Pro některé to byla nová (a i překvapivá) zkušenost. Mgr. Josef Fejsak nás zasvětil jak do základů pravoslavné víry, tak i do výzdoby a symboliky chrámu. Velmi obsáhle také odpovídal na četné dotazy studentů. Asi největší komplikací byly samozřejmě respirátory, které jsme měli nasazeny, ale i tak byla návštěva chrámu pro všechny jistě silným zážitkem.

Číst dál
Third slide