Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Třídní schůzky rodičů nových žáků

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky rodičů nových žáků prim, které se budou konat v pondělí 31. srpna 2020 v 16 hodin po jednotlivých třídách. Rozdělení žáků do tříd a jejich umístění naznete na nástěnce ve vestibulu školy.
Dále Vám byl rozeslán mail s podrobnými informacemi k zahájení nového školního roku. Pokud jste mail neobdrželi, napište, prosím, na adresu blahova@gyrec.cz. K rozeslání mailů jsme využili Vaše kontaktní mailové adresy, které jste uvedli na přihlášce ke studiu.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin budou každou středu v době od 8.00 do 12.00 hodin. V tuto dobu je možné převzít si nevyzvednutá vysvědčení  v kanceláři školy.

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek

Vážení přátelé,

úřikládáme dokument, ve kterém najdete výsledky přijímacího řízení uchazečů, kteří skládali zkoušky v náhradním termínu.

S pozdravem

Peter Krupka

Gilotina opět mezi deseti nejlepšími časopisy v republice

Podobně jako v loňském roce i letos se redakce Gilotiny probojovala mezi deset nejlepších časopisů v soutěži Nejinspirativnější středoškolský časopis roku 2019/2020. Celé redakci blahopřejeme.

Výsledky přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, milí žáci,

v přiložených dokumentech najdete výsledky přijímacích zkoušek na naše gymnázium pro studium od září 2020.

Upozorňujeme přijaté uchazeče, že je třeba do 5 pracovních dní, tedy do 24. června 2020, odevzdat zápisový lístek, jinak nárok na přijetí zaniká a místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči.

Zároveň upozorňujeme nepřijaté uchazeče, že je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí – poučení a vzor žádosti jsou přiloženy.

Zápisové lístky a žádosti o vydání nového rozhodnutí můžete odevzdat do kanceláře školy v době od 7.30 do 15.00 hodin.

Gratulujeme všem přijatým, všem ostatním vyslovujeme pochvalu – letošní příprava na přijímací zkoušky byla opravdu velmi náročná.

Výsledky celostátního kola SOČ

V sobotu 13.6.2020 proběhla online formou celostátní přehlídka prací SOČ. Naši studenti dosáhli opět vynikajících výsledků. Umístění studentů v celostátním kole najdete v příloze článku. Všem účastníkům celostátního kola gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

EuropaSecura 2020

I v dnešní náročné době zvládají naši studenti vzorně representovat školu v soutěžích. Dnes proběhla ústní část krajského kola spoutěže EuropaSecura, kterou všichni máme tak rádi. Naši školu zastupovali studenti septimy A Tomáš Daněk, Jakub Hrouda a Jiří Fišer. Před komisí i soupeři obhajovali svou bezpečnostní analysu se zaměřením na problematiku Íránu. Jejich práce i obhajoba byly na takové úrovni, že postoupili do celostátního kola, které se bude konat v září. Gratulujeme a děkujeme za vzornou representaci školy! Jen tak dál!

Krajské kolo SOČ - online

Pokračování letošního ročníku SOČ probíhá online.
Obhajoby v krajském kole proběhly v týdnu 11. – 15. 5. 2020 distanční formou za pomocí videí, diskuzních fór a videokonferencí.

Po licitacích máme z 23 úspěšných účastníků krajského kola 14 postupujících do celostátního kola. Velká gratulace a děkujeme za vzornou representaci školy v této obtížné době!

Celostátní kolo proběhne v sobotu 13. 6. 2020
Výsledky budou zveřejněné dne 14. 6. 2020 na www.soc.cz.

Přejeme všem našim studentům hodně štěstí při obhajobě.

Aktuální informace pro uchazeče o studium

Vážení přátelé,

dovolím si v tomto textu stručně shrnout podstatné informace o přijímacím řízení v tomto roce. Došlo k zásadním změnám v důsledku karanténních opaření.

1. O přijetí či nepřijetí uchazeče se bude rozhodovat podle kritérií z ledna 2020, zůstávají beze změny.

I ve stavu nouze vychází nové číslo Gilotiny

Redakce Gilotiny nezahálí ani v těchto dnech a s ohledem na situaci, která nastala, připravila nové číslo časopisu v digitální podobě. Zájemci si je mohou prohlédnout na adrese gilotina.gyrec.cz

Syndikovat obsah