Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Third slide

Na LFŠ v Uherském Hradišti skončí projekt Brno-Ostrava


Na letošní Letní filmové škole v Uherském Hradišti skončí projekt o regionální literatuře „Brno-Ostrava“, na kterém od dubna pracovali studenti sexty A společně se svými vrstevníky z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě. Jejich dílka jsou originální, svěží a zaujmou. Posuďte sami…

Číst dál

Poslední letošní číslo Gilotiny


Milí studenti a studentky,
právě vychází letošní poslední číslo Gilotiny. Celé redakci patří velký dík za jejich celoroční úsilí v tomto náročném nestandardním školním roce. Navštivte stránky Gilotiny na http://gilotina.gyrec.cz.

Číst dál
Third slide
Third slide

Návštěva pravoslavného chrámu


V rámci předmětových exkursí na konci roku jsme s výběrem studentů vyššího stupně (s převahou kvintánů) navštívili pravoslavný chrám sv. Václava v Brně. Pro některé to byla nová (a i překvapivá) zkušenost. Mgr. Josef Fejsak nás zasvětil jak do základů pravoslavné víry, tak i do výzdoby a symboliky chrámu. Velmi obsáhle také odpovídal na četné dotazy studentů. Asi největší komplikací byly samozřejmě respirátory, které jsme měli nasazeny, ale i tak byla návštěva chrámu pro všechny jistě silným zážitkem.

Číst dál

Úřední hodiny v době letních prázdnin


Úřední hodiny v době letních prázdnin v kanceláři školy budou každou středu v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Číst dál
Third slide

Stmelovací pobyt prim


Ve dnech 21. - 23. VI. 2021 se studenti obou prim spolu se svými třídními učitelkami vydali do Lesního pensionu Podmitrov, aby utužili své třídní vztahy po letošním dosti nestandardním roce. Během tří dnů jsme se věnovali jak turistické vycházce (nejzdatnější jedinci došli až na Trenckovu rokli), tak sportovním a výtvarným aktivitám (s laskavou péčí paní prof. Sítařové a paní prof. Havlíčkové), ale i různým drobnějším herním aktivitám. Čas jsme ovšem věnovali i "prostému" pobytu spolu. I přes poněkud napína

Číst dál

Dějepisná soutěž studentů gymnasií


Ve čtvrtek 17. VI. 2021 se konalo dlouho odkládané krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnasií, jehož tématem byla Evropa 1900 - 1939. V poměrně komplikované době bylo toto kolo konáno online způsobem. Naši školu representovali studenti septimy A, Jakub Straka, Štěpán Hřebíček a Tomáš Kroupa. V náročném testu získali 106 bodů, což znamenalo 8. místo v kraji. Našim representantům děkujeme za účast a representaci školy a gratulujeme ke krásnému výsledku v obtížných podmínkách!

Číst dál
Third slide

Pozvánka na zahradní slavnost


Vážení přátelé, rodiče, studenti, absolventi,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na naši tradiční akci – na Zahradní slavnost.

Letos se její organizace ujali naši septimáni, uděláte jim radost, když aspoň na chvíli přijdete!
Připojuji jejich pozvánku. Připraveni budeme 24. června od 16 hodin, ukončení očekáváme až večer.

Těšíme se na setkání!

Petr Krupka

Číst dál

Návštěva brněnské synagogy


I přes složitou Situaci posledního roku se snažíme doplňovat naši výuku o exkurse, které studentům přiblíží probíraná témata. Se seminářem ze ZSV v septimě jsme (jako tradičně) navštívili brněnskou synagogu, kde jsme si vyslechli mnoho informací zejm. o historii (ale i současnoti) židovké komunity v Brně.

Číst dál

Celostátní kolo SOČ


Letošní ročník proběhl opět distančně. Nebylo to jednoduché ani pro soutěžící studenty, ani pro porotce. Septimáni se s touto situací popasovali dobře, všichni obhájili a do krajského kola jich postoupilo 43. Zde uspělo a postoupilo do celostátního kola celkem 11 z nich.

Číst dál

Přednáška o Afghánistánu


V pátek 21. května měli studenti obou kvart možnost zúčastnit se v rámci projektu s názvem Armáda České republiky v zahraničních misích přednášky, která byla věnována problematice Afghánistánu. Přednášejícím byl Ing. Roman Kopřiva, Ph.D., velitel kontingentu jedné z misí AČR v Afghánistánu v roce 2009. Soustředění studentů i množství jejich dotazů jak v průběhu, tak po skončení přednášky svědčí o tom, že si přednášející své posluchače jednoznačně získal. V závěru Ing. Kopřiva ani nestačil zodpovědět všechny dotazy, takže doufáme, že v budoucnu podobnou akci zopakujeme.

Číst dál
Third slide

Vychází další číslo Gilotiny


Milí studenti a studentky,
i v době distanční redakce našeho školního časopisu pilně pracuje a nyní vychází další číslo Gilotiny. Navštivte stránky Gilotiny na http://gilotina.gyrec.cz.

Číst dál

20. ročník Soutěže o nejinspirativnější časopis roku


I v jubilejním 20. ročníku Soutěže o nejinspirativnější časopis roku Gilotina zabodovala. Opakovaně byl náš školní časopis vybrán členy Odborového svazu novinářů mezi deset nejlepších středoškolských časopisů v České republice.

Číst dál

Recitační soutěž


V úterý 13. dubna si nadšení recitátoři naší školy dali online schůzku, aby poměřili své dovednosti na poli poezie. Porota určila pořadí v jednotlivých kategoriích následovně:
Kategorie prima-sekunda:
1. Jan Jagelský (Prima B)
2. Terri Ann Slováková (Prima B)
3. Adam Vala (Sek B)
Kategorie tercie-kvarta:
1. Filip Musil (Kva B)
2. Zuzana Zelenková (Kva B)
3. Jiří Račanský (Ter B)
Kategorie tercie-kvarta:
1. Filip Musil (Kva B)
2. Zuzana Zelenková (Kva B)
3. Jiří Račanský (Ter B)
Všem studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Číst dál

Předmětové soutěže ZSV, dějepis


V uplynulých týdnech se i přes složitou Situaci konala různá kola soutěží, které nějak souvisí s předmětovou komisí OBV/ZSV a DEJ. Naši studenti se i přes obtížné podmínky v těchto soutěží neztratili a tak jim chceme touto cestou poděkovat za representaci a pogratulovat k úspěchům.EuropaSecura - po základním kole všech pět našich teamů postoupilo do kola krajského a nyní již vypracovávají své analysy k jednotlivým problematickým oblastem světa. Školu representovali: sexta A Dubšík, Horský, Hofer; sexta B Ja

Číst dál

Pozvánka na třídní schůzky


Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 21. 4. 2021 od 17.00 hodin, opět online formou. Očekávejte pozvánku s odkazem na meet od třídních učitelů Vašich dětí, která Vám bude odeslána na mailové adresy uvedené v Edookitu. Těšíme se na setkání s Vámi.

Číst dál

Dějepisný workshop kvarty B


V pátek 19. března 2021 se studenti kvarty B zúčastnili online workshopu s názvem Život by mohl být tak krásný. Workshop inspirovaný deníkem židovské dívky Ruth Maierové připravili průvodci vily Löw Beer, kde měla od ledna do května tohoto roku probíhat stejnojmenná výstava. Ruthin deník byl roku 2014 zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO a v letošním roce se dočkal prvního vydání v češtině. Autentičnost textů působí velmi silně i po více než osmi desítkách
let, o čemž se mohli přesvědčit i naši studenti.

Číst dál