Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Third slide

Dokládání příloh k přihlášce – změněné a doplněné informace !!!


Vážení rodiče,
Prostudujte si prosím přiložený dokument – otevře se po kliknutí na "číst dál".
Systém www.dipsy.cz není plně funkční a nevíme, jak přesně bude po 20. únoru 2024 fungovat.
Proto Vám sdělujeme: přílohy, které lze doložit i po termínu 20. února 2024 můžete dodat buď prostřednictvím systému (podle toho, jak bude tato možnost nastavena), ale i osobně.
S pozdravem
Peter Krupka

Číst dál

Soutěž finanční gramotnosti


Koncem ledna skončilo okresní kolo soutěže finanční gramotnosti, které jsme se účastnili ve dvou kategoriích. Naši studenti jak z nižšího, tak z vyššího gymnasia se s internetovým testem vypořádali velmi pěkně a obsadili shodně první místo, takže obě družstva postoupila do kola krajského! Děkujeme tak našim representantům - jmenovitě družstvu nižšího stupně ve složení Zuzana Schejbalová (QA A), Peter Lacko (PRI A) a Antonín Horák (QA B), i studentům vyššího stupně Adamu Valovi a Barboře Perglové (oba QI B)

Číst dál
Third slide

Skvělý úspěch studentů na České lingvistické olympiádě


Hned tři studenti našeho gymnázia - Jakub Matula, Ema Sedláková a Oskar Sedlák - postoupili do ústředního kola České lingvistické olympiády, které se bude konat v dubnu Praze. Bude-li se jim dařit stejně dobře jako v Olomouci, kde proběhlo kolo regionální, pojedou v červenci na světové finále v Brazílii. Budeme držet palce!

Číst dál

Úřední hodiny pro příjem přihlášek na gymnázium


Osobní podání výpisu nebo tiskopisu přihlášky i s přílohami je možné v úředních hodinách vždy v pracovní den v čase 7:30 – 15:30 hod, v době prázdnin (2. – 9. 2. 2024) pak v čase 7:30 – 14:00 hod.

Číst dál
Third slide

English Drama Club


Na začátku školního roku jsme na naší škole rozjeli English Drama Club.
Došlo k tomu tak, že v primě v hodinách angličtiny se četla detektivka Deset malých černoušků od Agathy Christie. Studenti tehdy navrhli, že by bylo fajn si to sehrát, a tak jsme se do toho pustili.

Číst dál

Exkurze do spalovny SAKO


V rámci předmětu chemie jsme my, žáci Kvint, dostali možnost zúčastnit se exkurze do spalovny odpadů SAKO. V rámci této exkurze jsme se podívali do provozu spalovny na různé druhy strojů, které jsou potřebné k tomu, aby se mohla využít energie získaná ze spalování odpadů na elektřinu a tepelnou energii. V letních měsících je takto získaná energie hlavním zdrojem tepla v Brně. Ročně spalovna vyrobí z odpadu tolik energie, že by pokryla roční potřebu města s 30 tisíci obyvateli.
Areál spalovny je velmi rozsáhlý a pro exkurze, jako byla ta naše, je velmi dobře vybaven helmami a vestami, které jsou povinni si návštěvníci vypůjčit. Protože je v provozu velký hluk ze strojů, tak nám byla zapůjčena i sluchátka, ve kterých se promítal výklad zaměstnankyně společnosti SAKO, která naši prohlídku areálem vedla.
Celková vycházka po spalovně je velmi zajímavá, plná nových informací a naše paní průvodkyně byla velmi milá. Ke konci naší prohlídky jsme měli možnost se jako třída o více než třiceti žácích zvážit na speciální váze pro popelářské vozy, která je hned u vjezdu do areálu, a naše měření nám dokázalo, že Kvinta A váží rovné dvě tuny! Naše třída má váhu přibližně stejnou jako jeden nosorožec.

Autor : Laura Marie Conlon (kvinta A)

Číst dál
Third slide
Third slide

Postup přijímacího řízení


Vážení rodiče, milí žáci,
letos poprvé bude možno přihlášky ke studiu podávat elektronicky, přitom zůstává v platnosti i možnost pracovat s listinnými dokumenty. Přikládáme stručný přehled úkonů a termínů – otevře se Vám po kliknutí na tlačítko "Číst dál".
S pozdravem
Peter Krupka, ředitel gymnázia

Číst dál

Podej pomocnou niť


Vánoce jsou svátky lásky, pohody, porozumění, ale také pomoci. Právě o Vánocích se koná spousta charitativních akcí, kde můžeme někomu pomoci a udělat mu radost. Letos jsme se obě sexty společně s paní profesorkou Vondrovou rozhodly uskutečnit projekt, který jsme nazvali „Podej pomocnou niť“ a který spočíval v šití čepic pro dospělé onkologicky nemocné pacienty.

Číst dál
Third slide
Third slide

Výsledky školního kola kanverzačních soutěží v AJ


Výsledky školních kol konverzační soutěže v AJ – PROSINEC 2023
Kategorie PRI, SEK:
1. Anna Chmelařová, SEK B
2. Elli Makki, PRI A
3.Matěj Kovář SEK B a Vojtěch Svoboda PRI B

Kategorie TER, KVA:
1 Sofie Vasilakaki, KVA B
2 Filip Janál, KVA B
3 Adéla Němečková, TER B

Kategorie KVI, SEX, SEPT:
1 Lukáš Mendl, SEPT
2 Antonín Bursa, SEX B
3 Kateřina Horká, KVI
Všem studentům děkujeme za účast a gratulujeme!

Zapsala: J. Vraštilová

Číst dál


Číst dál
Third slide
Third slide

Literatura formou dramatu


Ve čtvrtek 14.12. navštívila kvinta A SVČ Lužánky, kde se zúčastnila
výukového programu My děti ze stanice ZOO. Během celého dne si
studenti
vyzkoušeli různé aktivity, u kterých otestovali svoji nápaditost a
schopnost spolupráce. Debatovali o problémech týkajících se
jednotlivých postav z knihy, zkusili vcítit se do role hlavní postavy
(narkomanky) a vytvářeli scény inspirované vlastním pohledem na věc.

Číst dál

Cena Nadačního fondu J. Heyrovského


13. prosince 2023 proběhlo v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze udílení cen Nadačního fondu J. Heyrovského talentovaným mladým studentům a studentkám. Naše škola byla zastoupena hned dvěma laureátkami. Za úspěšné práce v celostátním kole SOČ byly oceněny studentky z Oktávy B Linda Titzová a Eliška Konečná. Oběma studentkám k ocenění blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Martina Blahová

Číst dál
Third slide

Koncert sboru VOX GYRECU


Číst dál

Hovorové hodiny


Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na hovorové hodiny, které se uskuteční 3. ledna 2024 v době od 16.30 hod do 18.00 hod.
Martina Blahová

Číst dál
Third slide

Naše účast v matematické soutěži Náboj Junior


Náboj junior je matematicko-fyzikální soutěž pro základní školy a nižší stupně gymnázií, jež probíhá po celé Evropě. Naši školu jsme reprezentovali jako dva čtyřčlenné týmy. Soutěž probíhala ve formátu, kde jsme měli na stole zároveň 6 úloh, a pokaždé, co jsme jednu dokončili, tak jsme ji mohli odevzdat a vyměnit za jinou. Protože bylo důležité velké množství vzorců a fyzikálních znalostí, a organizátoři nechtěli, aby to byla významná část soutěže, dostali jsme důkladný seznam všeho, co bychom mohli potřebovat. Měli jsme prakticky neomezené množství pokusů, ale když jsme odevzdali tři různé špatné řešení, museli jsme odůvodnit svůj postup, abychom nemohli jen hádat odpovědi.

Číst dál

Výsledky společenskovědních soutěží


V posledních týdnech se odehrály dvě soutěže z oborů dějepis a ekonomie, kterých jsme se zúčastnili v rámci školních kol. V dějepisné olympiádě I. kategorie (NG) zvítězil ve školním kole Tomáš Habarta (QA A), druhé místo patří Bětě Kubátové (TER A) a třetí místo obsadil Jan Valoušek (QA B). Ve druhé kategorii (VG) se vítězkou stala Zuzana Zelenková (SPT B), druhé místo patří Kamile Švendové (SPT A) a třetí se umístil Vojtěch Gut (SX A). V ekonomické olympiádě pak známe potupující do krajského kola: podle vý

Číst dál