Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Den otevřených dveří (2022/2023)

Vážení rodiče, milí uchazeči,

srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří, které proběhnou v tomto školním roce v termínech - 7. prosince 2022 a 11. ledna 2023 vždy v čase od 16.00 hod do 18.30 hod. Náplň obou dnů bude identická - kromě prohlídky budovy školy se můžete také zúčastnit  schůzky ředitele gymnázia s rodiči, kde budete seznámeni s průběhem přijímacího řízení. Tyto schůzky proběhnou dvě - v 16.30 hod a 17.30 hod - v tělocvičně školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu


Den otevřených dveří (2020/2021)


Vážení rodiče, milí uchazeči,

srdečně Vás zveme na virtuální den otevřených dveří  Gymnázia Brno-Řečkovice.

Můžete si vybrat z následující nabídky: