Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Aktuálně

Vitka


Asi tři desítky studentů se vypravily v neděli 5. listopadu na oceňované představení Divadla Husa na provázku s názvem Vitka. Inscenace vychází ze stejnojmenné literární předlohy Kateřiny Tučkové a pojednává o životních osudech talentované skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové. Představitelka Vitky Tereza Marečková získala v roce 2019 za ztvárnění hlavní role Cenu Divadelních novin.

Číst dál

Povinná literatura formou dramatu


Studenti sekundy A se 23.6.2023 vydali do Střediska volného času v Lužánkách, kde měli možnost seznámit se s příběhem o králi Artušovi. Dějovou linku i stěžejní témata studenti prožívali jako protagonisté příběhu. Zamýšleli se nad hlavními motivy legendy, láskou, přátelstvím a zradou. Zabývali se rytířskými, potažmo lidskými ctnostmi a jejich důležitostí a aktuálností i v současném světě.

Číst dál
Third slide

Povinná četba kukátkem dramatu


Studenti kvarty A se ve středu 3. května vydali do Střediska volného času Lužánky, aby se prostřednictvím divadelních a dramatických technik blíže seznámili s novelou Krysař Viktora Dyka. V rámci workshopu vstupovali do rolí jednotlivých postav, poznávali jejich vzájemné vztahy a konflikty a snažili se nacházet řešení, popř. i podobnost s dnešní dobou.

Číst dál

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce


Ve čtvrtek 27. dubna se uskutečnilo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu zde reprezentovali Karolína Horáková z kvinty B a Jakub Matula ze septimy B. Karolína obsadila výborné šesté místo a od vítěze ji dělily pouhé tři body. Jakub skončil na děleném 19. místě.

Číst dál

Městské kolo Olympiády v českém jazyce II. kategorie


Městské kolo Olympiády v českém jazyce se konalo v úterý 4. dubna a naše škola zde měla tříčlenné zastoupení. Nejlépe se vedlo Karolíně Horákové z kvinty B, která skončila na 7. místě. Jakub Matula ze septimy B obsadil 9. místo a Daniela Sedláčková ze sexty A byla celkově 17.

Číst dál

Jak se dělá divadlo? Exkurze a workshop v HaDivadle č. 2


Začátkem března absolvovali žáci obou kvart v brněnském HaDivadle workshop (viz předcházející článek), jehož cílem je představit studentům fungování divadla i všechny profese s ním spojené. Zhruba s odstupem jednoho měsíce se na stejný workshop vydali i studenti obou kvint. Z reakcí studentů bylo zřejmé, že zejména druhá část programu je velmi zaujala, a každý z nich si vyzkoušel alespoň jeden kostým, popř. nějakou profesi.

Číst dál
Third slide

Jak se dělá divadlo? Exkurze a workshop v HaDivadle


Studenti kvart navštívili v rámci výuky českého jazyka a literatury brněnské HaDivadlo sídlící v pasáži Alfa. Divadelní lektoři, studenti Divadelní fakulty JAMU, pro žáky připravili workshop, ve kterém je seznámili s fungováním divadelní instituce, se všemi divadelními profesemi i s procesem vzniku inscenace. Během zážitkové exkurze se studenti mohli volně pohybovat nejen na jevišti, ale i v prostorách divadla, které jsou běžnému divákovi nepřístupné. Vyzkoušeli si tak roli herce, zpěváka, inspicienta, jevištního technika, osvětlovače nebo zvukaře, zašli také do rekvizitárny, kostymérny i maskérny.

Číst dál

Dopoledne v Polárce


Ve středu 22. února zavítali do Divadla Polárka žáci obou tercií, aby zhlédli představení Ve jménu republiky, které je inspirováno skutečnými událostmi z přelomu 40. a 50. let 20. století. Jen o týden později usedli do hlediště Polárky studenti septim. Ti viděli inscenaci Proces, která je dramatizací stejnojmenného románu Franze Kafky.

Číst dál

Proces v Polárce


V pátek 2. prosince obě sexty navštívily představení Proces v Divadle Polárka.

Číst dál

Recitační soutěž


Ve středu 1. února 2023 se uskutečnilo na našem gymnáziu školní kolo recitační soutěže. Studenti soutěžili ve třech kategoriích a porota určila vítěze takto:
kategorie prim a sekund:
1. Anna Kubicová, prima A
2. Klára Buličková, prima B
3. Běta a Ema Kubátovy, sekunda A
kategorie tercií a kvart:
1. Adam Vala, Berta Arrufí, Anna Vaisová, Aneta Zmeškalová, všichni z kvarty B, vystupovali společně s úryvkem z absurdního dramatu
2. Jan Jagelský, tercie B
3. Nina Mikšovičová, kvarta A
kategorie kvint až oktáv:
1. Filip Musil, sexta B
2. Tarja Zichová, kvinta A
Všem studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Číst dál

Brána jazyků otevřená


Ve středu 14. prosince 2022 se žáci tercie B stali účastníky interaktivní besedy s názvem Brána jazyků otevřená. Cílem besedy bylo přiblížit žákům osobnost a dílo Jana Amose Komenského.

Číst dál

Kulhavý šermíř


Žáci obou prim se poprvé v rámci studia na naší škole vydali do Divadla Polárka. Měli možnost vidět představení s názvem Kulhavý šermíř, které je inspirováno životními osudy malíře Jaromíra Čermáka.

Číst dál

Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. a II. kategorie


Začátkem prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii zvítězila a zároveň vybojovala postup do městského kola Zuzana Schejbalová z tercie A. Druhé místo obsadila Stanislava Chvátalová z kvarty B a třetí příčka patří Kristýně Vlčkové opět z tercie B. Ve II. kategorii se ziskem 45 bodů zvítězil Jakub Matula ze septimy B. Druhá pozice připadla Karolíně Horákové z kvinty B a o pomyslný bronz se podělily Daniela Sedláčková a Petra Škarabeová, obě ze sexty A.

Číst dál

Celostátní kolo soutěže Školní časopis roku 2022


V pátek 25. listopadu pořádala Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Multimediální den, v jehož rámci probíhalo i vyhlášení vítězů soutěže Školní časopis roku 2022. Gilotina získala 3. místo za obsah časopisu v kategorii středních škol a celkově byla v rámci republiky desátá.

Číst dál
Third slide

Školení debatérů a rozhodčích na Open Gate


V pátek 30. září se pod vedením pana profesora Procházky vypravila skupina 4 studentů do Babic u Prahy, aby tam na gymnáziu Open Gate absolvovali školení debatérů a rozhodčích, který každoročně pořádá Asociace debatních klubů. Dva studenti sexty A Václav ježek a Patrik Michálek prošli nejprve základním školením pro účastníky debat a Lukáš Dubšík (oktáva A) a Bruno Oravec (septima b) podstoupili školení rozhodčích. Alespoň minimální počet proškolených debatérů a rozhodčích by měl být předpokladem k tomu, aby se opět po covidové přestávce podařilo obnovit fungování Debatního klubu na naší škole.

Číst dál

Večer tříkrálový


Ve čtvrtek 29. září 2022 měli studenti kvart a kvint možnost vidět v Mahenově divadle dopolední představení Shakespearovy hry Večer tříkrálový.

Číst dál