Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Informatika
Dotace
RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Informatika112222--
Seminář z informatiky------23

Vyučující
 • Mgr. Martina Blahová
 • Mgr. Lenka Sekaninová
 • Mgr. Kateřina Vídenková 
Popis předmětu

Prima

 • Úvod do informatiky (historie VT, tech. a prog. vybavení, poč. ergonomie)
 • Práce se soubory a složkami,  základní ovládání různých OS  (MS Windows, Mac OS)
 • Textový editor
 • Tvorba prezentace
 • Základy algoritmizace v systému Scratch

Sekunda

 • Algoritmizace v systému Scratch, pokročilejší projekty
 • Počítačová grafika (práce s vektorovým a rastrovým editorem)
 • 3D-modelování, 3D-tisk

Tercie

 • Model počítače
 • Tabulkový kalkulátor
 • Základy programování mikropočítačů Microbit

Kvarta

 • Programování mikropočítačů Microbit (robotická vozítka, model chytré domácnosti)
 • Internet (struktura a služby internetu)
 • Tvorba www-stránek (HTML, CSS)

Kvinta

 • Číselné soustavy používané v informatice a zobrazení dat v počítači
 • Základy algoritmizace a programovacího jazyka (jazyk C)
 • Základy počítačové typografie (základní pojmy a typografická pravidla, sazba v systému LaTeX)

Sexta

 • Počítačové sítě
 • Relační databáze, databázový systém SQL
 • Tvorba www-stránek (seznámení s jazykem PHP a JavaScript)

Seminář z informatiky

Předmět je určen pro všechny studenty, kteří předpokládají, že budou z informatiky maturovat a dále pro ty, kteří předpokládají, že se budou hlásit na vysokou školu, na které je informatika předmětem přijímacích zkoušek a konečně studentům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti výpočetní techniky a informatiky.

Vztah k maturitě

Absolvování předmětu není nutnou podmínkou pro skládání maturitní zkoušky z informatiky. Obsahuje však okruhy, které jsou součástí maturitní zkoušky.

Náplň semináře

Septima

 • Opakování učiva z kvinty
 • Datový typ pole
 • Datový typ struktura
 • Datový typ řetězec
 • Funkce
 • Soubory

Oktáva

 • Algoritmy řazení
 • Algoritmy vyhledávání
 • Typ ukazatel, dynamické proměnné
 • Dynamické datové struktury (lineárně zřetězený seznam, zásobník, fronta)
 • Binární vyhledávací strom
 • Příprava k profilové maturitní zkoušce z informatiky