Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Informatika
Dotace
RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Informatika1-2222--
Seminář z informatiky------23

Vyučující
 • Mgr. Martina Blahová
 • Mgr. Lenka Sekaninová
 • Mgr. Kateřina Vídenková 
Popis předmětu

Tercie

 • Úvod do informatiky a výpočetní techniky (historie VT, tech. a prog. vybavení, poč. ergonomie)
 • Práce se soubory a složkami,  základní ovládání různých OS  (MS Windows, Mac OS)
 • Textový editor
 • Tvorba prezentace
 • Model počítače
 • Počítačová grafika (práce s vektorovým a rastrovým editorem)
 • Informatika a informace (ochrana osobních dat, počítačové pirátství, antivirová ochrana, typy licencí)

Kvarta

 • Internet (služby internetu a jejich užití v praxi)
 • Tvorba www-stránek (XHTML, CSS)
 • Tabulkový kalkulátor
 • Základy algoritmizace (s využitím robotických systémů LEGO)

Kvinta

 • Číselné soustavy používané ve výp. technice a zobrazení dat v počítači
 • Počítačové sítě
 • Zpracování audio- a videozáznamů na počítači
 • Základy algoritmizace a programovacího jazyka (jazyk C)

Sexta

 • Základy počítačové typografie (základní pojmy a typografická pravidla, sazba v systému LaTeX)
 • Relační databáze, databázový systém MySQL
 • Tvorba www-stránek (jazyk PHP)
 • Programování v jazyce C (navazuje na učivo v kvintě)

Seminář z informatiky

Předmět je určen pro všechny studenty, kteří předpokládají, že budou z informatiky maturovat a dále pro ty, kteří předpokládají, že se budou hlásit na vysokou školu, na které je informatika předmětem přijímacích zkoušek a konečně studentům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti výpočetní techniky a informatiky.

Vztah k maturitě

Absolvování předmětu není nutnou podmínkou pro skládání maturitní zkoušky z informatiky. Obsahuje však okruhy, které jsou součástí maturitní zkoušky.

Náplň semináře

Septima

 • Datový typ pole
 • Datový typ struktura
 • Datový typ řetězec
 • Funkce
 • Soubory

Oktáva

 • Algoritmy řazení
 • Algoritmy vyhledávání
 • Typ ukazatel, dynamické proměnné
 • Dynamické datové struktury (lineárně zřetězený seznam, zásobník, fronta)
 • Binární vyhledávací strom