Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Francouzský jazyk
Dotace hodin
RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Francouzský jazyk--3/33/33/33/33/33/3
Seminář z FJ------22


Vyučující
  • Mgr. Jana Černá
  • Mgr. Pavla Mikolášková
Popis předmětu

Francouzština se vyučuje jako druhý povinný cizí jazyk, a to v tercii, kvartě, kvintě, sextě, septimě a oktávě s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. 

Nižší stupeň gymnázia

tercie - 3 hodiny, kvarta - 3 hodiny

Vyšší stupeň gymnázia
kvinta - oktáva po 3 hodinách

Seminář z francouzského jazyka

probíhá v septimě a oktávě s hodinovou dotací 2 hodiny týdně a je zaměřený na přípravu k mezinárodně  uznávané jazykové zkoušce DELF úrovně B1,B2.

Mezinárodní certifikáty - diplomy DELF
(Le Diplome d´Etudes en Langue Francaise)

Již od školního roku 2011/2012 mají studenti francouzštiny možnost skládat mezinárodní zkoušky DELF Scolaire v úrovni B1 nebo B2, které jsou pořádány ve spolupráci s Alliance Francaise v Brně. 

Učebnice
  • DÉCIBEL, nakladatelství DIDIER
  • Édito A1-B2, nakladatelství DIDIER


České sekce ve Francii

Od svého založení české sekce ve Francii kopírují dějinné zvraty. Ihned po svém otevření ve 20. letech minulého století sklidily tyto sekce okamžitý úspěch, který neumenšilo ani jejich dočasné uzavření během 2. světové války a následně v období komunismu.

Dnes existují celkem dvě sekce (v Dijonu a v Nîmes) a představují jeden ze stěžejních pilířů česko-francouzské spolupráce, neboť vzdělávají mladé české studenty a studentky, kteří nejen že po absolvování tohoto studia ovládají oba jazyky, ale zároveň dokonale znají kulturní odlišnosti obou zemí. Tito mladí absolventi českých sekcí ve Francii jsou hlavním pojítkem mezi Českou republikou a Francií.


Vzorové testy  DELF naleznete na internetových stránkách france-education-international.fr
(CIEP).