Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Učební plány platné pro školní rok 2023/2024

Nižší stupeň
Předmět1.2.3.4.
Český jazyk a literatura4444
Anglický jazyk4433
Další cizí jazyk--33
Matematika5544
Fyzika2222
Chemie-222
Biologie2222
Přírodovědné praktikum1111
Zeměpis2222
Dějepis2222
Občanská výchova 1111
Informatika1122
Výtvarná výchova2111
Hudební výchova1111
Tělesná výchova 2222
Celkem28303232
 

Vyšší stupeň
Předmět1.2.3.4.
Český jazyk a literatura3344
Latinský jazyk2---
Anglický jazyk4433
Další cizí jazyk3333
Matematika4434
Fyzika222-
Chemie222-
Biologie222-
Přírodovědné praktikum222-
Zeměpis23--
Dějepis223-
Základy společenských věd1222
Informatika22--
Estetická výchova (hudební, výtvarná)22--
Tělesná výchova 2222
1. volitelný předmět--22
2. volitelný předmět--23
3. volitelný předmět--23
4. volitelný předmět---2
Celkem35353428