Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Školská rada

Složení školské rady pro období 2021-2024

Členové školské rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

 • Mgr. et Mgr. Klára Benišová
 • doc. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.
 • JUDr. Lumír Schejbal

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:

 • Petr Bořecký
 • Ing. Petr Dvořák
 • JUDr. Michal Marek 

Členové školské rady z řad pedagogů gymnázia:

 • Mgr. Lenka Bučková
 • Mgr. Michaela Černá
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.


Složení školské rady pro období 2018-2020

Vážení rodiče, vážení přátelé,
ve středu 22. listopadu 2017 proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2018–2020.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 84 hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

 • Ing. Bc. Jan Havíř,   47 hlasů
 • MUDr. Denisa Jelínková,   55 hlasů
 • Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.,    55 hlasů
 • JUDr. Jana Nováková,   55 hlasů

Členy školské rady tak byli zvoleni

 • MUDr. Denisa Jelínková
 • Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • JUDr. Jana Nováková  

Z řad pedagogů gymnázia byli zvoleni

 • Mgr. Lenka Bučková
 • Mgr. Michaela Černá
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Poslední tři členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat pro školu ve školské radě, děkujeme končící školské radě za práci, kterou v minulém období odvedla.

Peter Krupka
ř
editel gymnázia