Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Německý jazyk
Dotace hodin
RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Německý jazyk--3/33/33/33/33/33/3
Seminář z NJ------22


Vyučující
 • Mgr. Radka Kročová
 • Mgr. Lenka Drgová
 • Mgr. Tomáš Procházka
 • Mgr. Lucie Slavíková
 • PhDr. Dagmar Zemanová
Popis předmětu
Němčina se vyučuje jako:
 • Druhý jazyk s hodinovou dotací 3 hodiny týdně ve třídách tercie až oktáva.
 • Konverzace v německém jazyce, volitelný předmět v septimách a oktávách s dotací 2 hodiny týdně s náplní:
  • příprava k maturitě
  • příprava k certifikovaným zkouškám na úrovni B2

  Učebnice


  Tangram
  • Klasse! (Klett Verlag, pro úrovně A1, A2 od TER)
  • Genial klick (Klett Verlag, pro úroveň A2 od SEX)
  • Aspekte neu (Klett Verlag, pro výuku v semináři SEP, OKT)
  • Übungsmaterialien Mittelstufe B2 (ÖSD, pro výuku v semináři SEP, OKT)                            

     


  Partnerství s Karslgymnasiem ve Stuttgartu

  Naše škola spolupracuje od roku 2011 s osmiletým klasickým Karlsgymnasiem ve Stuttgartu. Studenti obou škol se každoročně setkávají v rámci pětidenních výměnných pobytů. Ve Stuttgartu naši studenti vedle výuky tradičně navštěvují muzea automobilek Mercedes-Benz a Porsche, čokoládovnu Rittersport a televizní věž. V Brně nabízíme našim německým partnerům exkurze do Moravského krasu a výlet na některý ze hradů či zámků v okolí. Partnerství je pro studenty nejen příležitostí procvičovat němčinu, ale současně jim pomáhá vybudovat si vztah k německojazyčnému prostředí.

                                                    


  Partnerská spolupráce s gymnáziem Engelsburg v Kasselu  Partnerství s Karslgymnasiem ve Stuttgartu

  Dlouholetou tradici má na naší škole vzájemná spolupráce s partnerskou střední školou Engelsburg - Gymnasium v německém Kasselu. Tato spolupráce se naplňuje především výměnnými pobyty studentů v německých a českých rodinách. 

  Cílem této výměnné akce je především vzájemné poznávání na obou stranách. Pobytem v rodinách se žáci mohou nejlépe seznámit se životním stylem svých sousedů. Žáci se zúčastňují výuky v partnerské škole, v rámci výletů poznávají památky daného regionu. Navštěvují i kulturní akce. Pobyt  v německém prostředí  v neposlední řadě významně rozšiřuje a prohlubuje řečové dovednosti českých žáků.