Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Německý jazyk
Dotace hodin
RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Německý jazyk--3/33/33/33/33/33/3
Seminář z NJ------22


Vyučující
 • Mgr. Lenka Drgová
 • Mgr. Eva Kamenišťáková
 • Mgr. Tomáš Procházka
 • Mgr. Lucie Slavíková
 • PhDr. Dagmar Zemanová
Popis předmětu
Němčina se vyučuje jako:
 • Druhý jazyk s hodinovou dotací 3 hodiny týdně ve třídách tercie až oktáva.
 • Konverzace v německém jazyce, volitelný předmět v septimách a oktávách s dotací 2 hodiny týdně s náplní:
  • příprava k maturitě
  • příprava k certifikovaným zkouškám na úrovni B2

  Učebnice


  Tangram
  • Genial klick (Klett Verlag)
  • Tangram aktuell (Hueber Verlag)
  • Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2 (Cornelsen)
  • Übungsmaterialien Mittelstufe B2 (ÖSD)


  Partnerská spolupráce s gymnáziem Engelsburg v Kasselu (SRN)

  Již dlouholetou tradici má na našíškole vzájemná spolupráce s partnerskou střední školou Engelsburg - Gymnasium v německém Kasselu. Tato spolupráce se naplňuje především výměnnými pobyty studentů v německých a českých rodinách.

  Cílem této výměnné akce je především vzájemné poznávání na obou stranách. Pobytem v rodinách se žáci mohou nejlépe seznámit se životním stylem svých sousedů. Žáci se zúčastňují výuky v partnerské škole, v rámci výletů poznávají památky daného regionu. Navštěvují i kulturní akce. V neposlední řadě bezprostřední pobyt  v německém prostředí  významně rozšiřuje a prohlubuje řečové dovednosti českých žáků.