Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Latina

Dotace hodin

RočníkPRISEKTERKVAKVISEXSEPOKT
Hodiny----2/2---

Vyučující
  • Mgr. Dana Tellerová
Popis předmětu

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

"Z Boží milosti pak jsme dovedli tak mluviti, psáti a čísti nejen česky,
ale francouzsky, italsky, německy a latinsky,
že jsme byli mocni oněch jazyků stejně jednoho jako druhého."

Karel IV., autobiografie Vita Caroli

 

Latina - jazyk starých Římanů - byl užíván evropskými středověkými učenci a udržel se až do novověku. Proto se výuka latiny stává dobrým základem pro další jazykové vzdělávání i pro všeobecný kulturní přehled. Výuce latiny je dán na naší škole poměrně velký prostor. Vyučuje se v kvintě.


In schola nostra grammaticam Latinam, verba iuridicialia, verba medica, verba pharmaca discimus. Cantamus.

  • magistra: Dana Tellerová
  • libri: V. Seinerová, Latina pro střední školy

Potestatis probare:

Rhea Silvia filios Romulum et Remum habet. Avunculus pueros timet.Idcirco pueros necare desiderant. Minister pueros in silvam portat. Lupa pueros alit. Postea Faustulus pueros educat. Pueri crescunt. Denique avum liberant, avunculum necant. Romam condunt.


O tom, že latina nebyla a není nudným suchopárem, svědčí literární díla středověká i současná.

  • například středověká vagantská poezie:

Carmen prestet Deus celi,
v němž by to byl rozum celý
describendi varia.
Qui suevimus sepe radi,
jedli bychom často rádi,
sed ubi cibaria?

  • anebo tvorba současná:

Dum audio
Kdo mé ucho pohostí
Cum gaudio
Veselím a radostí
Ipso eo
Ví že pouze tím
Adsum deo
Bohu posloužil
Cum audiam
Když mé ucho ale
Triste viam
Pohostí jen žalem
Dare volo
Ďábel už si ruce mne
Diabolo
Neb se zmocnil mého dne


Valete, linguae Latinae amici!