Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Přijímací zkoušky

Poslední informace před konáním přijímacích zkoušek


Vážení rodiče,

v době konání školní přijímací zkoušky (tj. 12. 4. a 15. 4.) bude škola otevřena od 7.35 hod. Uchazeči by se měli dostavit do školy nejpozději do 7.55 hod. V 8.00 hod bude zahájena prezence v učebnách.

Ve dnech konání jednotné přijímací zkoušky (tj. 16. 4. a 17. 4.) bude škola otevřena od 7.45 hod a uchazeči by se měli dostavit nejpozději do 8.25 hod. V 8.30 hod bude zahájena prezence v učebnách.

Do budovy školy smí v době konání přijímacích zkoušek vstoupit pouze uchazeči, rodiče se mohou rozloučit s dětmi ve vestibulu školy. Děti zůstávají v budově školy po celou dobu konání přijímacích zkoušek, i v době přestávky, kdy je nad nimi zajištěn dohled.

Martina Blahová

Číst dál

Pozvánky k přijímacím zkouškám


Vážení rodiče,

v těchto dnech vám byly rozeslány pozvánky jak ke školní, tak k jednotné přijímací zkoušce. Uchazeči, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na jiných školách, obdrží od nás pouze pozvánku ke školní přijímací zkoušce a pozvánka k jednotné přijímací zkoušce bude odeslána dalšími školami. Pokud bude dítě konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na naší škole, obdrží od nás dvě pozvánky na jednotnou zkoušku.
Ti uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, naleznou pozvánky v systému dipsy.cz. Těm, kteří podali přihlášky papírově nebo formou výpisu (tzv. hybridně), byly pozvánky odeslány listinnou formou.

Martina Blahová

Číst dál

Odevzdávání nepovinných příloh k přihlášce ke studiu


Vážení rodiče,

z důvodu velikonočních prázdnin bude škola dne 28. 3. 2024 zavřená, proto nebude možné tento den odevzdat nepovinné přílohy k přihlášce ke studiu. Odevzdávat nepovinné přílohy lze osobně v kanceláři školy do 2. 4. 2024 nebo elektronicky do systému dipsy.cz.

Martina Blahová

Číst dál

Pozvánka ke školní přijímací zkoušce


Vážení rodiče, milí žáci,
o víkendu 16. a 17. března jsme začali s odesíláním pozvánek ke školní přijímací zkoušce. Bohužel, systém Dipsy.cz, který k tomu musíme využít, má chybu – přílohu, kterou Vám odešleme, není možné stáhnout.
Cermat je informován, předpokládáme, že chybu brzy opraví.
Přikládáme dokument, ve kterém jsou obecné informace, zeleně vybarvený text je v pozvánce nahrazen pro každého konkrétního uchazeče. Pokud by nebyla chyba do pátku 22. 3. odstraněna,

Číst dál
Third slide

Dokládání příloh k přihlášce – změněné a doplněné informace !!!


Vážení rodiče,
Prostudujte si prosím přiložený dokument – otevře se po kliknutí na "číst dál".
Systém www.dipsy.cz není plně funkční a nevíme, jak přesně bude po 20. únoru 2024 fungovat.
Proto Vám sdělujeme: přílohy, které lze doložit i po termínu 20. února 2024 můžete dodat buď prostřednictvím systému (podle toho, jak bude tato možnost nastavena), ale i osobně.
S pozdravem
Peter Krupka

Číst dál

Úřední hodiny pro příjem přihlášek na gymnázium


Osobní podání výpisu nebo tiskopisu přihlášky i s přílohami je možné v úředních hodinách vždy v pracovní den v čase 7:30 – 15:30 hod, v době prázdnin (2. – 9. 2. 2024) pak v čase 7:30 – 14:00 hod.

Číst dál

Kritéria pro přijetí ke studiu


Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,
přikládáme dokument, ve kterém najdete všechny podmínky přijímacího řízení, termíny a způsob vyhodnocení.
Přejeme Vám úspěšnou přípravu ke zkouškám!
Peter Krupka, ředitel gymnázia

Číst dál

Postup přijímacího řízení


Vážení rodiče, milí žáci,
letos poprvé bude možno přihlášky ke studiu podávat elektronicky, přitom zůstává v platnosti i možnost pracovat s listinnými dokumenty. Přikládáme stručný přehled úkonů a termínů – otevře se Vám po kliknutí na tlačítko "Číst dál".
S pozdravem
Peter Krupka, ředitel gymnázia

Číst dál
Third slide

Prezentace ze Dne otevřených dveří


Přikládáme prezentace, které byly komentovány na Dni otevřených dveří.
Peter Krupka, ředitel gymnázia

Číst dál

Přílohy k přihlášce ke studiu


V přílohách najdete formuláře potvrzení pro potřeby přijímacího řízení v roce 2024.
Peter Krupka, ředitel gymnázia

Číst dál

Den otevřených dveří a beseda o vyplňování přihlášek


Vážení přátelé, milí žáci, rodiče,
zveme Vás na návštěvu naší školy ve dnech 10. ledna 2024 a 13. ledna 2024. Časy a program jsou uvedeny dále.

Číst dál

Prodej bulletinů s informacemi o přijímacím řízení


Vážení rodiče, milí uchazeči,
na vrátnici nebo v kanceláři školy si můžete zakoupit nový bulletin s informacemi o škole, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení i s ukázkami úloh profilové (školní) části přijímací zkoušky. Kancelář školy naleznete v prvním patře vpravo.

Číst dál