Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Aktuálně

Krysař v Divadle Radost


V pondělí 20. května se obě tercie mohly nechat vtáhnout do fantazijního světa Američana Patrica Simse, který se inspiroval starou německou pověstí o krysaři a obyvatelích města Hameln. V inscenaci Krysař Divadla Radost se propojují vážná témata manipulace či svědomí s prvky komiksu, grotesky, s maskami a zejména loutkami. Samotnému představení předcházel lektorský úvod.

Číst dál

Březnová divadelní představení


V polovině března se vydaly obě septimy do Divadla Husa na provázku, aby zhlédli inscenaci s názvem Mein Švejk. Zhruba o týden později zavítali studenti kvarty A a sexty A do Divadla Polárka, kde viděli představení Naše třída.

Číst dál

Recitační soutěžRecitační soutěž ve škole!

Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z recitační soutěže, která se na naší škole konala 23.2.2024. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků převážně z nižšího gymnázia a předvedli úžasné výkony v přednesu poezie i prózy.

V kategorii prima-sekunda zvítězila Zuzana Tupová z primy B, jako duhá se umístila Sára Soldánová ze sekundy B, v kategorii tercie-kvarta zvítězily Zuzana Lacková a Dominika Pivoňková z kvarty B, na druhém místě byla Adéla Žampachová z kvarty A.
Všichni recitátoři si zaslouží velkou pochvalu za odvahu, s jakou se před publikem prezentovali, a za skvělé interpretační výkony. Bylo radostí sledovat jejich nadšení pro literaturu a umění přednesu.

Číst dál


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce I. a II. kategorie

Číst dál

Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. a II. kategorie


Ve středu 29. listopadu se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce II. kategorie. Výsledky účastníků byly vzácně vyrovnané. První místo obsadily s bodovým ziskem 46 bodů tři studentky: Eliška Sukupová ze sexty B, Petra Škarabelová ze septimy A a Karolína Horáková ze sexty B. Druhé místo připadlo Jakubu Matulovi z oktávy B a Lucii Finstrlové ze septimy B. Oba získali 45 bodů.
Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. kategorie (tercie a kvarty) se konalo v pátek 1. prosince. První místo vybojovala Lucie Plechatá z kvarty A (45 bodů). Druhá skončila Klára Čermáková z tercie B (43 bodů) a třetí Jasmína Sedláková z tercie A (41 bodů).
Vítězům blahopřejeme.

Číst dál

Literatura formou dramatu


Ve čtvrtek 14.12. navštívila kvinta A SVČ Lužánky, kde se zúčastnila
výukového programu My děti ze stanice ZOO. Během celého dne si
studenti
vyzkoušeli různé aktivity, u kterých otestovali svoji nápaditost a
schopnost spolupráce. Debatovali o problémech týkajících se
jednotlivých postav z knihy, zkusili vcítit se do role hlavní postavy
(narkomanky) a vytvářeli scény inspirované vlastním pohledem na věc.

Číst dál
Third slide

Vitka


Asi tři desítky studentů se vypravily v neděli 5. listopadu na oceňované představení Divadla Husa na provázku s názvem Vitka. Inscenace vychází ze stejnojmenné literární předlohy Kateřiny Tučkové a pojednává o životních osudech talentované skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové. Představitelka Vitky Tereza Marečková získala v roce 2019 za ztvárnění hlavní role Cenu Divadelních novin.

Číst dál

Povinná literatura formou dramatu


Studenti sekundy A se 23.6.2023 vydali do Střediska volného času v Lužánkách, kde měli možnost seznámit se s příběhem o králi Artušovi. Dějovou linku i stěžejní témata studenti prožívali jako protagonisté příběhu. Zamýšleli se nad hlavními motivy legendy, láskou, přátelstvím a zradou. Zabývali se rytířskými, potažmo lidskými ctnostmi a jejich důležitostí a aktuálností i v současném světě.

Číst dál
Third slide

Povinná četba kukátkem dramatu


Studenti kvarty A se ve středu 3. května vydali do Střediska volného času Lužánky, aby se prostřednictvím divadelních a dramatických technik blíže seznámili s novelou Krysař Viktora Dyka. V rámci workshopu vstupovali do rolí jednotlivých postav, poznávali jejich vzájemné vztahy a konflikty a snažili se nacházet řešení, popř. i podobnost s dnešní dobou.

Číst dál

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce


Ve čtvrtek 27. dubna se uskutečnilo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu zde reprezentovali Karolína Horáková z kvinty B a Jakub Matula ze septimy B. Karolína obsadila výborné šesté místo a od vítěze ji dělily pouhé tři body. Jakub skončil na děleném 19. místě.

Číst dál

Městské kolo Olympiády v českém jazyce II. kategorie


Městské kolo Olympiády v českém jazyce se konalo v úterý 4. dubna a naše škola zde měla tříčlenné zastoupení. Nejlépe se vedlo Karolíně Horákové z kvinty B, která skončila na 7. místě. Jakub Matula ze septimy B obsadil 9. místo a Daniela Sedláčková ze sexty A byla celkově 17.

Číst dál

Jak se dělá divadlo? Exkurze a workshop v HaDivadle č. 2


Začátkem března absolvovali žáci obou kvart v brněnském HaDivadle workshop (viz předcházející článek), jehož cílem je představit studentům fungování divadla i všechny profese s ním spojené. Zhruba s odstupem jednoho měsíce se na stejný workshop vydali i studenti obou kvint. Z reakcí studentů bylo zřejmé, že zejména druhá část programu je velmi zaujala, a každý z nich si vyzkoušel alespoň jeden kostým, popř. nějakou profesi.

Číst dál
Third slide

Jak se dělá divadlo? Exkurze a workshop v HaDivadle


Studenti kvart navštívili v rámci výuky českého jazyka a literatury brněnské HaDivadlo sídlící v pasáži Alfa. Divadelní lektoři, studenti Divadelní fakulty JAMU, pro žáky připravili workshop, ve kterém je seznámili s fungováním divadelní instituce, se všemi divadelními profesemi i s procesem vzniku inscenace. Během zážitkové exkurze se studenti mohli volně pohybovat nejen na jevišti, ale i v prostorách divadla, které jsou běžnému divákovi nepřístupné. Vyzkoušeli si tak roli herce, zpěváka, inspicienta, jevištního technika, osvětlovače nebo zvukaře, zašli také do rekvizitárny, kostymérny i maskérny.

Číst dál

Dopoledne v Polárce


Ve středu 22. února zavítali do Divadla Polárka žáci obou tercií, aby zhlédli představení Ve jménu republiky, které je inspirováno skutečnými událostmi z přelomu 40. a 50. let 20. století. Jen o týden později usedli do hlediště Polárky studenti septim. Ti viděli inscenaci Proces, která je dramatizací stejnojmenného románu Franze Kafky.

Číst dál

Proces v Polárce


V pátek 2. prosince obě sexty navštívily představení Proces v Divadle Polárka.

Číst dál

Recitační soutěž


Ve středu 1. února 2023 se uskutečnilo na našem gymnáziu školní kolo recitační soutěže. Studenti soutěžili ve třech kategoriích a porota určila vítěze takto:
kategorie prim a sekund:
1. Anna Kubicová, prima A
2. Klára Buličková, prima B
3. Běta a Ema Kubátovy, sekunda A
kategorie tercií a kvart:
1. Adam Vala, Berta Arrufí, Anna Vaisová, Aneta Zmeškalová, všichni z kvarty B, vystupovali společně s úryvkem z absurdního dramatu
2. Jan Jagelský, tercie B
3. Nina Mikšovičová, kvarta A
kategorie kvint až oktáv:
1. Filip Musil, sexta B
2. Tarja Zichová, kvinta A
Všem studentům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Číst dál