Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Městská kola matematické olympiády kategorie Z


Ve středu 12. 4. 2023 proběhla na třech brněnských školách městská kola matematické olympiády kategorie Z. Ve všech třech kategoriích jsme byli úspěšní.
V kategorii Z6 se na prvním místě umístila Petra Kolářová z PRI B a na třetím místě Adéla Hutařová z PRI A.
V kategorii Z7 zvítězila Julie Skoupá ze SEK A. Druhé místo v této kategorii obsadili Petr Matějka, Jasmína Sedláková, Viktor Souček ze SEK A a Kateřina Čončková a Jan Horský ze SEK B. Na třetí pozici dosáhli Josef Doležal, Kateřina Nespěšná a Andrej Strejček ze SEK A.
V kategorii Z8 se hned několik studentů umístilo na prvním místě: Tobiáš Chocholatý, Zuzana Schejbalová a Kristýna Vlčková z TER A a Vilém Doušek, Jakub Holubec a Antonín Horák z TER B.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

Číst dál

Esteticko-vzdělávací exkurze do Prahy


12. dubna se naši studenti sexty zúčastnili jednodenní estetiko-vzdělávací exkurze do Prahy. Studenti hudební výchovy zamířili do Českého muzea hudby, kde si mohli prohlédnout bohatou expozici dobových hudeních nástrojů. Na některé bylo možné si i zahrát a improvizovat. Poté následoval zážitkový program s prvky muzikoterapie z období baroka. Studenti výtvarné výchovy navštívilii Národní galerii (Schwanzenberský palác) s lektorovaným programem a výkladem.

Číst dál
Third slide
Third slide

Kroužek elektronové mikroskopie


Zahájili jsme kroužek elektronové mikroskopie. Naši studenti si tak mohou vyzkoušet práci se špičkovou technologií - elektronovým mikroskopem, který nám zapůjčila firma Thermo Fisher Scientific. Zatím probíhají úvodní lekce, kde je přihlášených studentům elektronový mikroskop předveden a poté si studenti mohou vyzkoušet práci s ním. Kroužek probíhá ve vybrané úterky během 7. vyučovací hodiny. Vypsané 4 termíny se prakticky okamžitě zaplnily, takže ještě další termíny do konce školního roku přidáme.

Číst dál

Třídní schůzky


Vážení rodiče,
srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve středu 26. dubna 2023 v čase od 16.30 hod do 18.00 hod. V 16.00 hod proběhne v učebně J3 (1. poschodí vlevo) schůzka třídních důvěrníků s panem ředitelem, od 16.30 hod schůzky s třídními učiteli v kmenových třídách a poté individuální konzultace s vyučujícími o prospěchu a chování žáků v jednotlivých předmětech.

Číst dál
Third slide

Pangea - matematická soutěž


Žáci sekund a tercií se v březnu pustili do řešení matematické soutěže Pangea.
Včera byly zveřejněny výsledky a my máme velkou radost ze dvou umístění.
Ze sekund se podařilo Julii Skoupé postoupit do finále. Byla první ve škole, čtvrtá v kraji a dvacátá třetí v ČR.
Tercián Tobiáš Chocholatý se umístil na prvním místě v rámci ČR. Tedy první ve škole, první v kraji a první v republice!
Gratulujeme a ve finále přejeme hodně štěstí!

Číst dál

Fyzikální olympiáda - kategorie E a F


Ve středu 22. 3. 2023 naši školu reprezentovali tři žáci z kvart v okresním kole Fyzikální olympiády. Všichni se umístili na místech zaručujících postup do krajského kola.
Přesněji : Adam Vala 1. místo, Vít Obdržálek 3. místo a Martin Bulička 5. místo.
Velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.
V krajském kole přejeme úspěch!

V kategorii F - tercie jsme měli 8 zástupců, z nichž 6 se stalo úspěšnými řešiteli.
1. místo získal Antonín Horák,
2. místo Vilém Doušek ,
5. místo Zuzana Schejbalová,
6. místo Tobiáš Chocholatý
9. místo Nela Zavřelová
11. místo Jan Jagelský.
Všem moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy


Číst dál
Third slide
Third slide

Výměnný pobyt ve Stuttgartu


Poslední březnový týden strávilo třináct našich studentů v německém Stuttgartu. A rozhodně se nenudili - po dopolední výuce si vyzkoušeli lezení na umělé stěně, minigolf a vytvořili si vlastní tabulku čokolády v továrně Rittersport. Odpoledne je němečtí partneři vyvezli mimo jiné na pověstnou televizní věž, do Mercedes-Benz-Musea či do muzea Porsche. V červnu se naši němečtí přátelé vydají k nám a už teď se mohou těšit na program jako Brno!

Číst dál

Matematická olympiáda a olympiáda v programování (ústřední kolo)


Fenomenálního úspěchu dosáhli naši studenti v soutěžích týkajících se matematiky a programování, a to rovnou na celorepublikové úrovni. V ústředním kole matematické olympiády kat. A (soutěž vyšší úrovně již u nás není) skončil Jakub Vojtek (sex A), ano opravdu se jedná o studenta sexty, na skvělém 7. – 10. místě a stal se tak úspěšným řešitelem. Směle můžeme konstatovat, že v konkurenci škol matematicky zaměřených lze tento úspěch považovat za opravdu mimořádný. Velmi podobně si vedl Adam Kundrát (okt B) v matematické olympiádě kategorie P (programování), kde skončil na vynikajícím 18. místě. Opět ho doplnil Jakub Vojtek taktéž neméně cenným 25. místem.
Děkujeme za krásnou reprezentaci školy a samozřejmě také gratulujeme!

Číst dál
Third slide
Third slide

soutěž tříčlenných družstev v řešení sudoku


V pondělí 27. 3. 2023 proběhla na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše
SOUTĚŽ TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV V ŘEŠENÍ SUDOKU.
Vzhledem k velkému počtu zájemců jsme museli uspořádat školní kolo, z kterého postoupily do soutěže dva týmy, oba ze sekundy A.
V konkurenci 22 týmů ze základních škol z celého Brna naše týmy získaly:
• 2. místo tým ve složení: Běta Kubátová, Julie Skoupá a Petr Matějka
• 5. místo : Ema Kubátová, Kateřina Nespěšná a Sofie Klímová

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Lenka Sekaninová a Martina Šauerová

Číst dál

Evropský den hudby ve školách


V rámci březnového Evropského dne hudby ve školách se uskutečnil v tělocvičně naší školy 22.3. hudební program, na kterém zazněly populární písně různých žánrů a období. Do kolektivního zpěvu a instrumentální hry se zapojili všichni studenti, ale i kantoři školy a vytvořili tak příjemnou a pohodovou atmosféru.

Číst dál
Third slide

Úspěch v Ekonomické olympiádě


Našim studentům se podařilo dosáhnout velmi pěkných výsledků v Ekonomické olympiádě. Michal Němec (SPT A) se v krajském kole umístil na dvanáctém místě a Adam Rinchenbach skončil jako čtvrtý, čímž postoupil do kola celostátního! Gratulujeme oběma našim representantům k vynikajícím výsledkům, děkujeme za vzornou representaci školy a Adamovi také přejeme mnoho zdaru při finále, které se bude konat presenčně v budově České národní banky! Jen tak dále!

Číst dál

Bronzovo-stříbrná ceremonie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE)


Ve čtvrtek 2. března 2023 proběhla v Rytířském sále na Nové radnici v Brně slavnostní bronzovo-stříbrná ceremonie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Počet oceněných byl vskutku rekordní. Z našeho místního centra získala Kristýna Ježková ze septimy B stříbrnou medaili a na bronzovou dosáhli tito studenti: Václav Borkovec, Adéla Buchtová, Barbora Dvořáková, Šimon Jaroš, Oskar Sedlák, Karolína Šrámková, Tarja Zichová - všichni z kvinty A a Daniel Řepka z KVI B. Všem "dofákům" srdečně blahopřejeme a budeme se těšit na dalších úrovních. Všichni studenti, které lákají nové výzvy a chtěli by překonávat sami sebe, jsou zváni, aby se do DofE zapojili.
Článek o ceremonii a fotkami ke stažení jsou zde:
https://www.dofe.cz/novinky/brnenska-ceremonie-lamala-rekordy

Číst dál
Third slide
Third slide

Jak se dělá divadlo? Exkurze a workshop v HaDivadle


Studenti kvart navštívili v rámci výuky českého jazyka a literatury brněnské HaDivadlo sídlící v pasáži Alfa. Divadelní lektoři, studenti Divadelní fakulty JAMU, pro žáky připravili workshop, ve kterém je seznámili s fungováním divadelní instituce, se všemi divadelními profesemi i s procesem vzniku inscenace. Během zážitkové exkurze se studenti mohli volně pohybovat nejen na jevišti, ale i v prostorách divadla, které jsou běžnému divákovi nepřístupné. Vyzkoušeli si tak roli herce, zpěváka, inspicienta, jevištního technika, osvětlovače nebo zvukaře, zašli také do rekvizitárny, kostymérny i maskérny.

Číst dál

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti


Ve dnech 21.-22. 2. 2023 proběhlo školní kolo Středoškolské odborné činnosti, kterého se zúčastnilo 57 studentů. Všichni studenti svou práci úspěšně obhájili, 46 z nich postoupilo do dalších postupových kol. Ve vybraných oborech krajská komise SOČ rozhodla o přímém postupu 33 prací do krajského kola (na základě počtu přihlášených prací), 13 studentů bude svou práci obhajovat v městském kole. Podrobné informace o postupujících naleznete v příloze článku.

Jednotlivé komise školního kola zároveň ocenily nejlepší práce v daných oblastech.
V přírodovědných oborech byly oceněny práce studentek Elišky Konečné, Kristýny Ježkové a Justýny Haškové, ve společenskovědních a humanitních oborech práce Elišky Frimlové, Anny Svobodové a Viktora Dokoupila, v technických oborech pak práce Jiřího Lattenberga, Jakuba Matuly a Emy Sedlákové.

Všem studentům postupujících do dalších kol přejeme hodně štěstí a pevné nervy.

Číst dál
Third slide

Výměnný jazykový pobyt v Holandsku


Po tříleté pauze se 5. 2. - 11. 2. 2023 někteří studenti sext a septim zúčastnili výměnného pobytu v Doetinchemu v Holandsku. Týden strávený na tamní střední škole Ulenhof College byl kulturně a studijně velmi obohacující. Studenti se spolu s partnery z Francie, Španělska a Itálie účastnili nejrůznějších projektů a hodin, letos s důrazem na environment a ochranu životního prostředí. Všichni po celý týden bydleli v holandských rodinách a zažívali tak místní zvyky. V týdnu se našel čas i na sportovní aktivity jako bruslení na světoznámé bruslařské dráze v Utrechtu a aktivity ve školních tělocvičnách. Samozřejmě jsme navštívili i Amsterdam s jeho slavným Rijksmuseem (Říšské muzeum) a mohli tak obdivovat holandské mistry malby jako např. Rembrandtovu Noční hlídku. Představu, jak mohlo vypadat staré Holandsko, jsme si udělali ve skanzenu Zaanse Schans. Bylo zajímavé vidět staré mlýny a dílny, kde se vyráběly tradiční holandské dřeváky a jak se vyrábí sýr atd. Zážitků spolu s našimi holandskými partnery bylo opravdu hodně. V dubnu 2023 budeme v Brně na oplátku hostit naše holandské kamarády. Všechny budoucí zájemce zveme v příštích letech k účasti na této anglicky velmi obohacující výměně.

Číst dál

Návštěva soudní budovy


Ve čtvrtek 16. II. 2023 se studenti semináře ze ZSV (septimy) vypravili na návštěvu do budovy Okresního soudu Brno-venkov. Zde pro ně byl připraven program, během něhož nám soudci civilního úseku nejprve vysvětlili fungování soudní soustavy a posici soudce v ní, a dále pak předvedli simulovaný soudní proces občanského soudního řízení. Následně jsme byli veřejností při trestním řízením (to již nebylo simulované, ale reálné).

Číst dál