Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

v těchto dnech vám byly rozeslány pozvánky jak ke školní, tak k jednotné přijímací zkoušce. Uchazeči, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na jiných školách, obdrží od nás pouze pozvánku ke školní přijímací zkoušce a pozvánka k jednotné přijímací zkoušce bude odeslána dalšími školami. Pokud bude dítě konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na naší škole, obdrží od nás dvě pozvánky na jednotnou zkoušku.
Ti uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, naleznou pozvánky v systému dipsy.cz. Těm, kteří podali přihlášky papírově nebo formou výpisu (tzv. hybridně), byly pozvánky odeslány listinnou formou.

Martina Blahová<< Zpět na přehled článků