Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Vyjádření ke stávce 27. listopadu 2023

Vážení přátelé, rodiče, milí žáci,

plány Ministerstva školství, pomocí nichž chce řešit nedostatek finančních prostředků v rezortu, vyvolaly mohutnou odezvu mezi školami všech stupňů.

  • má dojít k omezení možností zaměstnávat provozní zaměstnance škol, zda půjde o snižování finančních prostředků nebo o snižování počtu pracovních míst nevíme, obojí by mělo negativní dopad na chod školy;
  • má dojít ke snížení počtu vyučovacích hodin, které může škola vyučovat v menších skupinách, popř. v tandemu

Pokud by došlo k realizaci opatření tak, jak je v návrzích, mělo by to na kvalitu vzdělávání velmi negativní dopad. Naše gymnázium je velmi znepokojeno plány Ministerstva školství a protestuje proti nim. Přesto jsme se nakonec rozhodli, že výuku v pondělí 27. listopadu nepřerušíme. Podle čerstvých neúplných zpráv došlo ke zmírnění plánovaných změn.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Peter Krupka
ředitel gymnázia

<< Zpět na přehled článků