Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Mezinárodní certifikát z francouzštiny DELF junior

Le DELF et le DALF sont des diplômes internationaux de langue française, délivrés par le Ministère français de l’Education nationale. Ces diplômes sont valables à vie.

DELF - Diplôme d’études en langue française
DALF - Diplôme approfondi de langue française

DiplômeNiveaux
DELF A1, A2, B1, B2
DALFC1, C2

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2).

Od 1. 9. 2015 platí možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky z francouzského jazyka na úrovni B1 nebo vyšší (např. zkouškou DELF B1 nebo B2) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (viz § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou). Tato možnost ale platí pouze v případě, koná-li žák v profilové části maturitní zkoušky 3 povinné zkoušky.


<< Zpět na přehled článků