Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Kritéria pro přijetí ke studiu od září 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v přiloženém dokumentu najdete kritéria pro přijetí ke studiu. Nejdůležitější termíny jsou tyto:

  • Ve dnech 12. a 13. dubna proběhne školní přijímací zkouška, zvolíte si jeden z nich.
  • Ve dnech 19. a 20. dubna proběhne jednotná přijímací zkouška (CERMAT), vyberete si jeden z nich, ve druhém, pak můžete skládat zkoušku na druhé zvolené škole.
  • 2. května 2022 v časech 14.00 – 18.00 budeme vydávat rozhodnutí o přijetí.

Pro stanovení pořadí uchazečů a rozhodnutí o přijetí budeme posuzovat:

  • Výsledek jednotné přijímací zkoušky – 30 bodů za češtinu, 30 bodů za matematiku;
  • Výsledek školní přijímací zkoušky – 30 bodů>
  • Prospěch na ZŠ ve 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy – 2 body>
  • Další skutečnosti (výsledky ve vyjmenovaných soutěžích a zájmovou činnost – viz. kritéria pro přijetí) – 8 bodů.

Přejeme Vám úspěšnou přípravu!

Peter Krupka, ředitel gymnázia

52856f7db7f94323a4906d2114341847.pdf
<< Zpět na přehled článků