Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Oktáva A v Praze

I přes stále trvající protiepidemická opatření vydala se oktáva A na literárně-historicko-společenskovědní exkursi do Prahy, našeho hlavního města. Cesta se konala těsně po letošních volbách do Poslanecké sněmovny, ve dnech 12. - 15. X. 2021. Jak se sluší na poslední společnou výpravu během studia na naší škole, navštívili jsme četné památky a lokality, které doplnily a ilustrovaly informace, které jsme nabyli během celého studia v mnohých předmětech, zejm. pak v dějepise, literatuře a občanské výchově. Shlédli jsme tak jak místa významná pro náš stát z politického hlediska (např. Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu ČR, nebo budovu Federálního shromáždění, kde jsme mohli posedět v prostoře Sněmovny lidu), tak i historicky významné lokality (např. památník hrdinů heydrichiády), ale i památky spojené s literáty či jinými umělci (např. hrob F. Kafky či další hroby na vyšehradském hřbitově). Zejm. interierové prohlídky byly spojeny s nepříjemnou povinností nosit respirátor, ale i tak jsme měli možnost obdivovat mnohá významná místa. Jiná jsme pak viděli jen v exterieru (samozřejmě to zase bylo limitováno poněkud vrtkavým počasím). Na dvou divadelních představeních jsme se pokusili proniknout do tajů moderního divadla (asi nepříliš úspěšně, ale snažili jsme se). Celá exkurse tak byla důstojným završením expediční činnosti osmiletého studia a znamenala jakýsi předěl, který nás neúprosně nasměroval k přípravě na maturitní zkoušku.

<< Zpět na přehled článků