Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Návštěva brněnské synagogy

I přes složitou Situaci posledního roku se snažíme doplňovat naši výuku o exkurse, které studentům přiblíží probíraná témata. Se seminářem ze ZSV v septimě jsme (jako tradičně) navštívili brněnskou synagogu, kde jsme si vyslechli mnoho informací zejm. o historii (ale i současnoti) židovké komunity v Brně.

<< Zpět na přehled článků