Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Exkurse do KL Auschwitz

Studium historie, zejména té moderní, nepřináší vždy jen příjemné informace a zážitky. Asi nejemotivnější exkursí během studia na naší škole je návštěva místa utrpení v koncentračním táboře Auschwitz I a Auschwitz II Birkenau na území Polska. Letos tato exkurse proběhla v úterý 29. IX. 2015. Studenti absolvovali několikahodinovou prohlídku míst spojených s ukázkami toho nejhoršího čeho byl člověk schopen. Tato návštěva přiblížila temné aspekty druhé světové války mnohem lépe než jakákoliv učebnice a výklad v bezpečí školní lavice.

Pobyt oktáv v Praze

Ve druhé polovině září navštívili postupně studenti obou oktáv Prahu v rámci literárně-historicko-společenskovědní exkurse. Během čtyřdenního pobytu doplnili svoje znalosti z hodin jednotlivých předmětů o poznatky z mnoha navštívených míst a památek. Nechyběla mezi nimi známá místa jako Pražský hrad nebo Staroměstské náměstí, ale i místa, na která se běžný návštěvník Prahy často nedostane jako interiéry Senátu, národní památník obětí Heydrichiády nebo prostory barokního poutního místa Loreta. Tato exkurse tak zahájila poslední společný rok dvou tříd naší školy. Doufáme, že (jako i návštěva Prahy proběhla bez problémů) maturitní ročník proběhne hladce.

Výuka občanských práv v praxi pro oktávu A

Adaptační pobyt prim

Na začátku září vyrazili primáni na Vysočinu. V rámci tzv. adaptačního pobytu jsme bydleli v rekreakčním středisku Podmitrov. Naštěstí se vydařilo počasí, takže se mohlo chodit po lese, hrát spoustu her, zpívat u táboráku (nechyběla večerní stezka odvahy) a hlavně se navzájem poznávat. Třídní učitelky Lenku Bučkovou a Michaelu Burešovou doprovodil školní metodik prevence Jan Vybíral a učitelka hudební výchovy Jana Pelikánová. Program pro nové žáky naší školy pomohli vytvořit také studenti oktáv a profesionálové z organizace Podané ruce. Primáni se tak měli možnost seznámit i jinak než jen ve školních lavicích.

Poznávací zájezd do Barcelony

Na začátku školního roku se dvanáct studentů ze sext zúčastnilo pětidenního poznávacího zájezdu do Barcelony. Se studenty jsme se ubytovali v příjemném hostelu nedaleko centra. Během našeho pobytu jsme se vydali hlavně po stopách architekta Antonia Gaudího. Navštívili jsme jeho proslulé památky Sagrada Familia, Casa Batlló, park Guëll a La Pedrera.

Chybět samozře jmě nesmělo ani historické centrum Barrio Gótico s katedrálou a nejznámější barcelonská promenáda La Rambla. Olympijského ducha jsme si připomněli při návštěvě parku Montjuïc. A protože nám přálo krásné počasí, zavítali jsme i na nedaleké městské pláže.

Prosluněná Barcelona se nám všem moc líbila a nikomu se nechtělo zpět do prochladlého Brna.

Návštěva Moravské zemské knihovny

Ve středu 16. září 2015 absolvovali studenti sexty B v rámci přípravy své práce SOČ exkurzi v Moravské zemské knihovně.

Spuštění registrace

Vážení rodiče, milí studenti,

ve středu 16. 9. 2015 bude spuštěna registrace do nového informačního systému školy. Na vámi dodané mailové adresy bude zaslán mail s informacemi o vašem přihlašovacím jméně do systému a způsobu nastavení hesla. Dále zde bude uvedena adresa pro přístup do rodičovského (resp. žákovského) portálu. Pokud do 2 dnů neobdržíte mail s registračními údaji (zkontrolujte raději i nevyžádanou poštu), napište, prosím, mail s upozorněním na adresu blahova@gyrec.cz. Na stejnou adresu zasílejte i jakékoliv jiné dotazy týkající se systému.

Předpremiéra Splašených nůžek v Městském divadle

Díky pozvání herce MDB pana Rastislava Gajdoše se třída sekunda B 7. září 2015 zúčastnila předpremiéry divadelního představení Splašené nůžky. Studenti si mohli vychutnat detektivní komedii, při které diváci pomáhají dvěma policistům v rekonstrukci příběhu.Dětem se hra velice líbila, byla plná bláznivých scén, které je pobavily, a pak se všichni nadšeně zapojili do řešení záhady. 

Novinka v poskytování informací o docházce a prospěchu žáků

Vážení rodiče,
 
od letošního školního roku přecházíme na nový systém elektronické evidence docházky a průběžné klasifikace žáků. Jedná se o systém Edookit, který je možné používat jak prostřednictvím běžného webového prohlížeče, tak s využitím mobilní aplikace (k dispozici je pro Android nebo iOS).
Tento systém Vám umožní poskytnout "online" informace o docházce žáků, průběžné klasifikaci z jednotlivých předmětů, omlouvání absence prostřednictvím tohoto systému. Od systému očekáváme také zlepšení vzájemné komunikace mezi Vámi a vyučujícími (třídními i jednotlivých předmětů).
Chtěli bychom Vás touto formou požádat o dodání mailových kontaktů třídnímu učiteli (písemně, mailem). Prostřednictvím mailu obdržíte přihlašovací údaje a přístup do systému. Pokud máte u nás více dětí, stačí dodat jeden mailový kontakt, po přihlášení budete vidět informace o všech Vašich dětech. Aby měli i žáci přístup do systému (je možné jej využívat i jako elearningový portál), je potřeba dodat i mailový kontakt pro registraci žáků.
Systém je již v provozu, aby bylo možné zpřístupnit jej i Vám a žákům, prosíme o pokud možno rychlé dodání výše uvedených údajů. Děkujeme za spolupráci a věříme, že s novým systémem budete spokojeni. Případné dotazy zasílejte na adresu blahova@gyrec.cz.
 
vedení gymnázia
 

Burza učebnic (informace pro vyšší stupeň)

Na stránkách Gilotiny byla spuštěna burza učebnic pro vyšší stupeň gymnázia. Můžete zde poptávat i nabízet učebnice. Adresa burzy: http://gilotina.gyrec.cz/burza.

Rozvrh vyučování pro školní rok 2015/2016

Rozvrhy vyučování pro jednotlivé třídy ve školním roce 2015/2016 naleznete v příložených souborech.