Zkoušky sboru ve školním roce 2018/2019

Zkoušky pěveckého sboru budou probíhat tradičně ve středu 7. a 8. vyučovací hodinu v učebně hudební výchovy (nově učebna 113).

První zkouška proběhne 19. září 2018.