Zahájení školního roku 2012/2013

Zahájení nového školního roku je v pondělí 3.9. v 8.55 hod. Tento den budou mít žáci pouze 1 třídnickou hodinu.

V úterý 4. 9. žáci nižšího stupně mají výuku od 8.00 do 11.35 hod  (4 vyučovací hodiny) s třídním vyučujícím. Žáci obdrží tento den učebnice.

Žáci vyššího stupně mají v úterý 4.9. výuku od 8.55 hod v rozsahu 2 vyučovacích hodin (s třídním vyučujícím).

Od středy 5.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Obědy se budou vydávat od úterý 4.9.