Výsledky voleb do školské rady

Dne 23. listopadu 2011 proběhly podle školského zákona (531/2004 Sb, §167 a §168) volby členů školské rady na období 2012 - 2015.

Členové školské rady z řad pedagogů byli na pedagogické poradě zvoleni
- Mgr. Lenka Bučková
- Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Volby členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhly na třídních schůzkách.
Bylo odevzdáno celkem 216 hlasovacích lístků, z nich byl na 69 označen jeden kandidát a na 147 byli označeni dva kandidáti.

Pan Otto Harák obdržel celkem 78 hlasů,
pan Mgr. Jiří Křenek obdržel celkem 157 hlasů,
paní Bc. Vlasta Zelinková obdržela celkem 128 hlasů.

Zvoleni byli pan Mgr. Jiří Křenek a paní Bc. Vlasta Zelinková.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat ve školské radě a těšíme se na spolupráci s novou školskou radou.

Školská rada v novém složení zasedne poprvé na začátku roku 2012, poté co budou jmenováni zbývající dva členové zřizovatelem školy.

Peter Krupka, ředitel školy