Výchovní poradci

Mgr. Dana Tellerová
  • výchovný poradce pro vyšší stupeň

  • konzultace: každé úterý od 12.05 hod do 12.50 hod


Mgr. Martina Šauerová
  • výchovný poradce pro nižší stupeň

  • konzultace: každou středu od 8.55 hod do 9.40 hod


Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
  • školní metodik primární prevence

  • konzultace: po předchozí domluvě