Výchovní poradci

Mgr. Dana Tellerová
  • výchovný poradce

  • konzultace: každé pondělí od 10 hod do 11 hod


Mgr. Anna Gabrielová
  • výchovný poradce

  • konzultace: každé pondělí od 10 hod do 12 hod


Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
  • školní metodik primární prevence

  • konzultace: po předchozí domluvě