Výchova k lidským právům

Naše škola podporuje různé aktivity směřující k výchově k lidským právům.

Živá knihovna

Program Amnesty International proběhl ve středu 20. XII. 2017.


Odpoledne pro uprchlíky

V roce 2012 jsme akci neuspořádali kvůli přípravám na rekonstrukci elektroinstalace v budově. Snad se nám podaří najít jiný vhodný termín.

2011:

V úterý 6. XII. 2011 uspořádali studenti septim odpoledne pro děti uprchlíků. Kromě studentek a studentů S-ZSV septim se na realisaci podílel i osvědčený tým pedagogů, jmenovitě prof. M. Pešková (výtvarné dílny) a Prof. J. Vybíral (tělocvična). 

 

 

2010:

Již tradičně v prosinci (3. XII. 2010) na naši školu přišly děti uprchlíků, pro které byl připraven odpolední program završený návštěvou Mikuláše. Letos se na organisaci celé akce podíleli zejm. studenti sexty A, z vyučujících nám pomohli zejm. prof. Pešková (výtvarná dílna) a prof. Hanzelka (tělocvična). Akce byla připravena ve spolupráci s organisací SOZE.

 

Beseda s M. Štefancem

V semináři ze ZSV septim se pravidelně setkáváme s panem Štefancem, který se zabývá mj. lidskými právy na různých místech světa. A chodí nám představit tuto problematiku.

15. IV. 2014 jsme se zaměřili na problematiku Ázerbájdžánu. Nejprve jsme shlédli film Úžasný Ázerbájdžán, aby se pak pan Štefanec věnoval dalším aspektům problematiky Kavkazu.

9. II. 2011 od 13.00 na téma Náhorní Karabach.

 Zprávu připravila V. Bordásová, sept. B.

Ve středu 9. února měli studenti septim možnost zažít seminář ze základů společenských věd tak trochu v jiném duchu. Na naše gymnázium totiž zavítal pan Milan Štefanec, cestovatel a odborník přes jižní Kavkaz, který obohatil tuto dvouhodinu o přednášku, ve které studentům přiblížil současnou, pravděpodobně prozatím neřešitelnou, situaci v kavkazských zemích, důvody vzniku problémů i jejich následky.

            V první části semináře studenti zhlédli několik dokumentárních snímků ze zemí Arménie a Ázerbájdžánu, kde byly uvedeny postoje a názory obyvatel těchto zemí k problematice. V druhé části se chopil slova pan Štefanec, jehož cílem bylo vtáhnout studenty do diskuze o návrzích řešení stavu na jihu dnešního Kavkazu. Poslední minuty semináře vyplnilo zodpovídání dotazů studentů panem Štefancem, který se neváhal podělit i o nemálo zajímavých zkušeností a zážitků ze svých cest.

 

Dopisy v ulicích

Během čtyř dnů uprostřed prosince (12. - 15. XII. 2017) byla možnost napsat si na Gymnáziu Brno-Řečkovice dopis do jedné ze šesti zemí světa, která plně nerespektuje lidská práva, a tak se zapojit do celosvětové akce Maraton psaní dopisů organisované Amnesty International.
Mezi dopisy je i deset z Gyrecu. Všechny jsou napsány v mezinárodních jazycích (devět v angličtině a jeden ve francouzštině). Na dopisech, ponechaných k podepsání, se nashromáždilo okolo padesáti podpisů. Jelikož si naši organisátoři vybrali k podpoře dva ze šesti možných případů, putují naše dopisy na Madagaskar a do Čadu, kde jsou drženi lidé, které jsme se rozhodli akcí podpořit.
Dopisy na Madagaskar jsou adresovány ministru spravedlnosti a týkají se případu bojovníka za zachování deštného pralesa jménem
Clovis Razafimalala. Čadský případ se týká internetového aktivisty jménem Tadjadine Mahamat Babouri, který upozorňuje na korupci v čadské politice.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do podpory této kampaně a zejm. pak organisátorkám, které naši školu do celé akce přihlásily.

V pátek 27. V. 2011 se naše škola připojí ke kampani Amnesty International Dopisy v ulicích. Studenti septim budou sbírat podpisy v rámci akce 3 minuty stačí a změníte jejich život. Tato kampaň probíhá celorepublikově. Kampaň podpořil např. i Václav Havel. V roce 2012 jsme se připojili k podzimní kampani - zpráva i na webu Amnesty International.