Učební plány platné pro školní rok 2018/2019

Nižší stupeň
Předmět 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 3
Další cizí jazyk - - 3 3
Matematika 5 5 4 4
Fyzika 2 2 2 2
Chemie - 2 2 2
Biologie 2 2 2 2
Přírodovědné praktikum 1 1 1 1
Zeměpis 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Informatika - - 2 2
Estetická výchova (hudební, výtvarná) 3 3 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
 Celkem 28 30 32 32
Vyšší stupeň
Předmět 5. 6. 7. 8.
Český jazyk a literatura 3 3 4 4
Latinský jazyk 1 1 - -
Anglický jazyk 4 4 3 3
Další cizí jazyk 3 3 3 3
Matematika 4 4 3 4
Fyzika 2 3 3 -
Chemie 3 2 3 -
Biologie 3 3 2 -
Zeměpis 2 1 2 -
Dějepis 2 3 2 -
Základy společenských věd 1 2 2 2
Informatika 2 2 - -
Estetická výchova (hudební, výtvarná) 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
 1. volitelný předmět - - 2 2
 2. volitelný předmět - - 2 3
 3. volitelný předmět - - 2 3
 4. volitelný předmět - - - 2
 Celkem 34 35 35 28