Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

Termín  
21. listopadu 2018 Třídní schůzky nižšího stupně (16.30 - 18.00 hod)
22. listopadu 2018 Třídní schůzky vyššího stupně (16.30 - 18.00 hod)
9. ledna 2019 Hovorové hodiny (16.30 - 18.00 hod)
10. dubna 2019 Třídní schůzky (16.30 - 18.00 hod)
červen 2019 Třídní schůzky nově přijatých žáků