Termíny přijímacích zkoušek, pozvánka ke zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci,

Brzy obdržíte, nebo jste již obdrželi, e-mailovou poštou zprávu – pozvánku k přijímacím zkouškám. Věnujte prosím pozornost celému jejímu obsahu včetně všech příloh.

Kontrolujte prosím i vaše složky se spamem.

Obratem prosím vytiskněte potvrzení, že jste pozvánku obdrželi (jde o jednu z příloh), vyplňte a podepište ji, oskenujte, popř. vyfotografujte ji a zašlete ji jako odpověď na e-mailovou zprávu s pozvánkou.

Letošní přijímací zkoušky se budou řídit tímto harmonogramem:

  • 4. a 5. června proběhnou školní přijímací zkoušky. Pozváni budete na termín podle přihlášky (místo 20. dubna přijdete 4. června, místo 21. dubna pak 5. června).
  • 9. června proběnou jednotné přijímací zkoušky. Na naší škole ji budou skládat ti uchazeči, kteří si naši školu napsali na první místo.
  • 17. června od 10:00 do 16:00 (s přestávkou na oběd) budete mít možnost nahlédnout do spisu. Pořadí uchazečů v tomto čase ještě nebude známo.
  • 17. června večer (po 20. hodině) zveřejníme výsledky na webových stránkách a vyvěsíme je.
  • do tří dnů od převzetí rohodnutí (tedy zpravidla do pondělí 22. června), musí být škole dodána případná žádost o nové rozhodnutí – u nepřijatých uchazečů.
  • do 24. června musí být škole doručen zápisový lístek přijatých uchazečů, jinak nárok na přijetí zanikne
  • od 25. června bude škola oslovovat nepřijaté uchazeče, zda trvá jejich zájem o přijetí, a budou vydávána nová rozhodnutí o přijetí – postupně podle pořadí ve výsledkové listině u žáků, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. I v tomto případě bude třeba odevzdat zápisový lístek. 

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího

Peter Krupka
ředitel gymnázia