Třídní schůzky rodičů nových žáků

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky rodičů nových žáků prim, které se budou konat v pondělí 31. srpna 2020 v 16 hodin po jednotlivých třídách. Rozdělení žáků do tříd a jejich umístění naznete na nástěnce ve vestibulu školy.
Dále Vám byl rozeslán mail s podrobnými informacemi k zahájení nového školního roku. Pokud jste mail neobdrželi, napište, prosím, na adresu blahova@gyrec.cz. K rozeslání mailů jsme využili Vaše kontaktní mailové adresy, které jste uvedli na přihlášce ke studiu.