Složení školské rady pro období 2018-2020

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 22. listopadu 2017 proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 84 hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Ing. Bc. Jan Havíř,   47 hlasů
MUDr. Denisa Jelínková,   55 hlasů
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.,    55 hlasů
JUDr. Jana Nováková,   55 hlasů

Členy školské rady tak byli zvoleni
MUDr. Denisa Jelínková
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
JUDr. Jana Nováková  

Z řad pedagogů gymnázia byli zvoleni

Mgr. Lenka Bučková
Mgr. Michaela Černá
Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Poslední tři členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat pro školu ve školské radě, děkujeme končící školské radě za práci, kterou v minulém období odvedla.

Peter Krupka
ředitel gymnázia