Složení školské rady na období 2015 - 2017

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 19. listopadu proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2015 – 2017.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 97 hlasů, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Otto Harák 10 hlasů
Mgr. Jiří Křenek 19 hlasů
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. 21 hlasů
Ing. Petr Svoboda 11 hlasů
Mgr. Marie Tomandlová 17 hlasů
Ing. Vlasta Zelinková 19 hlasů

Členy školské rady tak byli zvoleni
Mgr. Jiří Křenek
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Ing. Vlasta Zelinková

Z řad pedagogů gymnázia byli zvoleni

Mgr. Lenka Bučková
Mgr. Michaela Černá
Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Poslední tři členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat pro školu ve školské radě, děkujeme končící školské radě za práci, kterou v minulém období odvedla.

Peter Krupka
ředitel gymnázia