Složení školské rady na období 2012 - 2015

 Školská rada bude v dalším tříletém období, tedy v letech 2012 - 2015, pracovat v tomto složení:

Zřizovatelem byli jmenováni:

- pan Josef Bořecký
- pan Ing. Oliver Pospíšil
- pan Mgr. Marek Viskot

Zástupci pedagogů gymnázia byli zvoleni:

- paní Mgr. Lenka Bučková
- paní Mgr. Michaela Černá
- pan Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žálů byli zvoleni:

- pan Otto Harák
- pan Mgr. Jiří Křenek
- paní Bc. Vlasta Zelinková

Peter Krupka
ředitel gymnázia