Recitační soutěž

V pátek 7. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěžě, v němž úspěšně reprezentovali žáci z nižších i vyšších ročníků. Za nižší stupeň zvítězili:
prima a sekunda:
1. Vojtěch Gut (SEK A)
2. Nina Mikšovičová (PRI A)
3. Veronika Řeháková (SEK A) a Jiří Račanský (SEK B)
tercie, kvarta
1. Filip Musil (TER B)
2. Kristýna Ježková (KVA B)
3. Zuzana Zelenková (TER B)
Z vyššího stupně se umístili:
kvarta B
1. Zora Strejčková, Alena Roblíčková
2. Markéta Hušková
3. Ema Zmeškalová, Rudolf Žižka
Vítězům blahopřejeme.