Průběh rekonstrukce školní budovy

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé,

srdečně Vás jménem vedení školy, všech učitelů i nepedagogických zaměstnanců zdravím na začátku nového školního roku. Dovolte mi napsat několik základních informací o průběhu rekonstrukce školní budovy a o výhledu na další období.

Způsobilost školní budovy

Všechny stavební úpravy v přízemí a 1. poschodí jsou dokončeny. 23. srpna proběhlo v budově školy jednání Stavebního úřadu, který na základě prohlídky a vyjádření "hygieny" a "hasičů" vydal 31. srpna souhlasné stanovisko s užíváním přízemí a 1. poschodí.

V týdnu od 3. září byla tato dvě podlaží připravena k výuce (nábytek, úklid) v rozsahu, jak bylo plánováno. Školní rok může začít.

Dokončovací práce, opravy

Nyní jsou zhotovotelem odstraňovány (ne velké) škody v přízemí a 1. poschodí způsobené lijáky z minulého týdne, jde o opravy na záchodech, v kabinetu druhých jazyků a drobnosti v učebně bilogie a kabinetu češtiny. Tyto opravy, a také opravy vad a nedodělků, budou probíhat průběžně v odpoledních hodinách a o víkendech.

Postup dalších prací

Podle plánu měla být během školních prázdnin rozebrána střecha, provedena betonáž podlahové desky nově budovaného 4. podlaží a dnes měla být již částečně instalována konstrukce nové střechy.
Stavba má v této části zpoždění. Bylo třeba řešit otázky, které vyvstaly až po zahájení a rozkrytí konstrukcí, zejména výkresy armování, složitější demontáž střešní římsy, podchycení základů tělocvičny a havarijní stav velké části rozvodů vody a odpadů.

Dnes je již betonáž podlahové desky hotova (s výjimkou části nad schodištěm), proto již problémy s dešti nehrozí. Termíny jsou upraveny a se zhotovitelem stavby dohodnuty, první lepený vazník krovu nové střechy by měl být instalován 2. října, 31. října pak bude hotová celá střešní konstrukce včetně skladby střechy (bez finální krytiny). Poté budou navazovat práce uvnitř 4. podlaží. Další konstrukce (výtah, přístavba k tělocvičně, venkovní úpravy) již budou také rychle přibývat.

Stavba by měla být podle nového harmonogramu předána 31. ledna, do konce února by pak měl být instalován veškerý nový nábytek.

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme Vám za trpělivost a prosíme o ni i v následujícícm pololetí – výuka byla naplánována s maximální péčí, ale musí být organizována provizorním způsobem podle možností stávajících prostor naší školní budovy a zapůjčené budovy na ulici Hapalova. Hlučné a náročné práce budou prováděny vždy až po skončení vyučovacího dne a o víkendech, přesto není možné zabezpečit klid, na který jsme zvyklí. Nové prostory po ukončení rekonstrukce nám to vynahradí.

Na této odrese si můžete prohlédnout fotky střechy pořízené dronem a přímo na střeše v průběhu léta. Tuto fotogalerii budu postupně doplňovat.

https://petrkrupka.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_skolni_budovy%2C_gymnaziu...

S přáním všeho nejlepšího v novém školním roce

Peter Krupka
ředitel gymnázia