Přehlídka studentských prací STRETECH

Dne 13.6.2012 se zúčastnili vybraní studenti sext a septim přehlídky Stretech, kterou pořádá ČVUT v Praze. Cílem této akce je seznámit nejširší studentskou veřejnost s odbornými pracemi studentů celé ČR. Naši studenti se aktivně a úspěšně zapojili se svými pracemi v přehlídce a získali kontakty pro svůj další odborný postup. Akci považujeme právě pro tyto studenty za velmi vhodnou.