Návštěva kanceláře Veřejného ochránce práv

Seminář ze ZSV navštívil kancelář ombudsmana. Zpráva a foto je na stránce S-ZSV (úplně dole).