Evropský projekt Věda na gymnáziu

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16/02.0129
Název projektu Věda na gymnáziu
Název příjemce podpory Gymnázium Brno-Řečkovice

Cíle projektu:
Projekt sleduje několik cílů, všechny jsou vzájemně propojeny a navazují na vzdělávací metody, které škola již realizuje. Realizací projektu dojde k:
 • posílení zájmu žáků gymnázia o přírodovědné obory
 • propojení přírodovědných oborů na nižším gymnáziu do jednoho provázaného celku.
 • většímu zařazení atraktivních partií do výuky přírodovědných předmětů, zejména lab. cvičení, měření a provázání s praxí.
 • úpravě náplně výuky podle potřeb a požadavků vysokých škol s přírodovědným a technickým zaměřením.
 • intenzivnějším kontaktům žáků gymnázia s vysokoškolskými pracovišti a tím k odstranění obav ze studia přírodovědných oborů na vysokých školách.
 • zkvalitnění výuky cizích jazyků a propojení cizích jazyků s přírodovědnými obory
 • intenzivnímu rozvoji klíčových kompetencí žáků, zejména kompetencí k učení, komunikativních a sociálních a personálních.
 • vytvoření předpokladů pro úspěšné vysokoškolské studium absolventů gymnázia.
Cílů chceme dosáhnout těmito činnostmi:
 • bude inovován ŠVP ve skladbě předmětů - na nižším stupni bude zaveden předmět Přírodovědné praktikum.
 • bude inovován ŠVP v oblasti obsahu a metod výuky - obsahy přírodovědných předmětů budou upraveny tak, aby byly zařazeny atraktivní a motivační partie, zejména laboratorní cvičení a měření jednak v prostorách školy, jednak v pracovištích na VŠ a AV ČR.
 • konzultacemi s kolegy z vysokých škol dojde k úpravě ŠVP podle současných požadavků pro úspěšné vysokoškolské studium.
 • žáci školy budou zpracovávat odbornou práci - obsáhlý cizojazyčný populárně vědecký článek ve vazbě na dříve sestavenou ročníkovou práci
 • pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů budou školní laboratoře dovybaveny měřící a laboratorní technikou, k dispozici bude dostatek laboratorního spotřebního materiálu.

V průběhu řešení projektu i v dalším období budou pravidelně proškolováni všichni učitelé přírodovědných i ostatních předmětů, aby byly výsledky projektu přeneseny do praxe natrvalo a kvalitně.