ERASMUS +

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

Cizí jazyky a přírodní vědy v součinnosti

PODPORUJEME JAZYKOVOU ROZMANITOST
  • Jazykové kurzy pro pedagogy v zahraničí
  • Nové mezinárodní kontakty
  • Obohacení výuky o nové zkušenosti 

Naši učitelé se vzdělávali v těchto evropských institucích:


LAKE SCHOOL OF ENGLISH, OXFORD, UNITED KINGDOM
LANGUAGE IN TOTNES, TOTNES, UNITED KINGDOM
MAYFLOWER COLLEGE, PLYMOUTH, UNITED KINGDOM
INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES, CHELTENHAM, UNITED KINGDOM
ATC LANGUAGE SCHOOL, BRAY, IRELAND
BRIDGE MILLS LANGUAGE CENTRE, GALWAY, IRELAND
ÉCOLE AZURLINGUA, NICE, FRANCE
CENTRE DE LA LINGUISTIQUE APLIQUÉE, BESANÇON, FRANCE
CENTRE INTERNATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE, ANNECY, FRANCE
GOETHE-INSTITUT BERLIN, BERLIN, DEUTSCHLAND
GLS SPRACHEN ZENTRUM, BERLIN, DEUTSCHLAND
INSTITUT FÜR INTERNATIONALE KOMMUNIKATION, DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND
SPRACHCAFFE, FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHLAND


Gymnázium Brno-Řečkovice se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu  ERASMUS +, který podporuje výuku jazyků a jazykovou rozmanitost, a jako jediná brněnská střední škola získalo finanční podporu Evropské unie. Do výzvy 2015 bylo v České republice přihlášeno více než 300 škol. Schvalovací komise české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha)  přidělila grant 60 vzdělávacím institucím, které předložily nejlépe připravené projekty.

Program ERASMUS +
Klíčová akce Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce Mobilita
Aktivita Mobilita pracovníků škol
Výzva 2015
Číslo projektu 2015-1-CZ01-KA101-013160
Název projektu Cizí jazyky a přírodní vědy v součinnosti
Začátek projektu 1. června 2015
Konec projektu 31. května 2017

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou  součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující budou díky finanční podpoře Evropské unie účastnit jazykově-metodologických a jazykových kurzů ve čtyřech evropských zemích (Velká Británie, Irsko, Německo a Francie), kde se setkají s kolegy i z jiných zemí EU a ze světa.

Hlavním cílem projektu  je průběžné zlepšování jazykových a metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků. Projekt počítá i se zkvalitněním  jazykové vybavenosti učitelů přírodovědných předmětů a informatiky.  Učitelé budou nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při přípravě studentů na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky nebo při řešení studentských vědeckých prací  v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů  je ambicí projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů v českých školách s kurikuly v zahraničí.