Naše škola je připojena k eduroamu !


   eduroam
 je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše gymnázium se do projektu zapojilo v roce 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

   V případě potíží s připojením můžete použít eduroam CAT, nebo nahlédnout do dokumentace na eduroam.cz.
Uživatelé naší školy se mohou také obrátit na email eduroam(at)gyrec.cz . Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně u své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

   eduroam is an international project dealing with mobility and roaming within the national research and education (NREN) frame support. In the Czech Republic the project is guaranteed by the CESNET association. Our grammar school joined this project in 2019. Consequently, the quality of education as well as the prestige of the institution have been raised.

In case of connection trouble please go to eduroam CAT, or check the eduroam.org.
Our students as well as employees and the other users may use the email (connection/contact) - eduroam(at)gyrec.cz. Other internet users with the eduroam account shall primary contact their home institution, i.e. their account provider.